Közlemény

Gilvánfa Fő utca felújítás Támogatói Okirat azonosító: 3292295813   A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosulttá vált. A vissza nem térítendő támogatás összege: 19 299 107 Ft A felújított útszakasz átadási időpontja: 2021.09.30.   A projekt során a Fő utca 19 hrsz felújítása valósult meg 270 fm hosszan. Az útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történt, az út helyi közforgalmú út. A burkolatok felülete deformált, töredezett és kátyús volt. A felújítás keretében az aszfaltozandó felületek takarítása és bitumenemulziós ragasztóanyag permetezése, a … Olvassa tovább

2. Sajtóközlemény

Gilvánfa Község az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatát lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával is kiegészítette. Ennek megvalósításához az EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) biztosította az anyagi forrást, 190 375 000.- forintot. A lakhatási beruházások 2018. júniusában kezdődtek és 5 db új szociális bérlakás építésére, 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására adtak lehetőséget, ezzel együtt a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. Az Új Csillag Szolgáltató Pont a támogatási keret terhére 2020. október 27-én kelt BA/ETDR/57/2388-9/2020 számú használatba vételi engedély alapján elkészült … Olvassa tovább

1. Sajtóközlemény

A Baranya Megyei Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján.   A 200 millió Ft támogatású projekt 2018. április 3.-a és 2021. november 30.-a között valósul meg. Az EFOP-1.6.2-16 komplex programban Gilvánfa Község Önkormányzat konzorciumi partnereként Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület, valamint a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány szakemberei vettek részt. A projekt célja Gilvánfán a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, melynek érdekében a helyi adottságokra és egyéni szükségletekre épülő komplex beavatkozási … Olvassa tovább

Rendeletek és jegyzőkönyvek Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről

Forrás: a Nemzeti  Jogszabálytár hivatalos honlapja (www.njt.hu) és Csányoszró Körjegyzőség Országos online jogszabáltár 2018. év: 2018. november 07-i jegyzőkönyv 2018. október 29-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 19-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 10-i jegyzőkönyv 2018. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2018. június 27-i jegyzőkönyv 2018. június 11-i jegyzőkönyv 2018. május 31-i jegyzőkönyv 2018. május 10-i jegyzőkönyv 2018. április 25-i jegyzőkönyv 2018. február 23-i jegyzőkönyv 2018. január 31-i jegyzőkönyv 2017. év: 2017. december 12-i jegyzőkönyv 2017. november 07-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i közmeghallgatás jegyzőkönyv 2017. szeptember 05-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 29-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2017. július 19-i jegyzőkönyv 2017. július 19 közmeghallgatás jegyzőkönyve 2017. június … Olvassa tovább