Közlemény

magyar falu program

Gilvánfa Fő utca felújítás

Támogatói Okirat azonosító: 3292295813

 

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosulttá vált.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 19 299 107 Ft
A felújított útszakasz átadási időpontja: 2021.09.30.

 

A projekt során a Fő utca 19 hrsz felújítása valósult meg 270 fm hosszan. Az útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történt, az út helyi közforgalmú út. A burkolatok felülete deformált, töredezett és kátyús volt. A felújítás keretében az aszfaltozandó felületek takarítása és bitumenemulziós ragasztóanyag permetezése, a meglévő változó felületű burkolat aszfaltozása történt gépi terítéssel és tömörítéssel, AC-11 jelű aszfaltkeverékből, valamint padkaépítés az út mindkét oldalán 50-50cm szélességben, 10cm vastagságban, zúzottkő felhasználásával.

A felújítás során műtárgyak építésére nem került sor. A meglévő csapadékvíz elvezetést megtartottuk és az út felújítás keresztmetszeti kialakítást úgy terveztük meg, hogy az illeszkedjen a csapadékvíz elvezetés korábbi módjához. A felújítási területen meglévő közműveket a beavatkozás nem érintette.

Magyarország kormánya

2. Sajtóközlemény

Gilvánfa Község az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatát lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával is kiegészítette. Ennek megvalósításához az EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) biztosította az anyagi forrást, 190 375 000.- forintot.

A lakhatási beruházások 2018. júniusában kezdődtek és 5 db új szociális bérlakás építésére, 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására adtak lehetőséget, ezzel együtt a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. Az Új Csillag Szolgáltató Pont a támogatási keret terhére 2020. október 27-én kelt BA/ETDR/57/2388-9/2020 számú használatba vételi engedély alapján elkészült és átadásra került.

A lakhatási célú beruházások az egyéni-, illetve családi életfeltételek javulása mellett hozzájárultak a marginalizált, halmozottan hátrányos helyzetű közösség többségi társadalomba történő társadalmi integrációjához, valamint Gilvánfa fejlődéséhez egyaránt.

1. Sajtóközlemény

A Baranya Megyei Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján.   A 200 millió Ft támogatású projekt 2018. április 3.-a és 2021. november 30.-a között valósul meg. Az EFOP-1.6.2-16 komplex programban Gilvánfa Község Önkormányzat konzorciumi partnereként Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület, valamint a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány szakemberei vettek részt. A projekt célja Gilvánfán a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, melynek érdekében a helyi adottságokra és egyéni szükségletekre épülő komplex beavatkozási eszközrendszer került kidolgozásra és megvalósításra.

A fejlesztés eredményeként többek között az alábbi programok valósultak meg:

 • a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével;
 • a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése;
 • óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
 • a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok biztosítása;
 • szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
 • munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések szervezése, lebonyolítása;
 • a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával;
 • a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása;
 • a lakosság bevonása az igények megfogalmazásába, a szolgáltatások alakításába, és megvalósításába;
 • a helyi és etnikai identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
 • a peremhelyzetű Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
 • A községben történt események bemutatását célzó, és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes weboldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata.
 • a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása;

Rendeletek és jegyzőkönyvek Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről

Forrás: a Nemzeti  Jogszabálytár hivatalos honlapja (www.njt.hu) és Csányoszró Körjegyzőség

Országos online jogszabáltár

2018. év:
2018. november 07-i jegyzőkönyv
2018. október 29-i jegyzőkönyv
2018. szeptember 19-i jegyzőkönyv
2018. szeptember 10-i jegyzőkönyv
2018. augusztus 16-i jegyzőkönyv
2018. június 27-i jegyzőkönyv
2018. június 11-i jegyzőkönyv
2018. május 31-i jegyzőkönyv
2018. május 10-i jegyzőkönyv
2018. április 25-i jegyzőkönyv
2018. február 23-i jegyzőkönyv
2018. január 31-i jegyzőkönyv

2017. év:
2017. december 12-i jegyzőkönyv
2017. november 07-i jegyzőkönyv
2017. október 03-i jegyzőkönyv
2017. október 03-i közmeghallgatás jegyzőkönyv
2017. szeptember 05-i jegyzőkönyv
2017. augusztus 29-i jegyzőkönyv
2017. augusztus 16-i jegyzőkönyv
2017. július 19-i jegyzőkönyv
2017. július 19 közmeghallgatás jegyzőkönyve
2017. június 20-i jegyzőkönyv
2017. május 26-i jegyzőkönyv
2017. május 12-i jegyzőkönyv
2017. április 21-i jegyzőkönyv
2017. április 12-i jegyzőkönyv
2017. március 31-i jegyzőkönyv
2017. március 28-i jegyzőkönyv
2017. március 17-i jegyzőkönyv
2017. február 22-i jegyzőkönyv
2017. január 12-i jegyzőkönyv

2016. év:
2016. november 03-i jegyzőkönyv
2016. október 21-i jegyzőkönyv
2016. szeptember 22-i jegyzőkönyv
2016. szeptember 14-i jegyzőkönyv
2016. július 24-i jegyzőkönyv
2016. július 12-i jegyzőkönyv
2016. június-15-i jegyzőkönyv
2016. május 30-i jegyzőkönyv
2016. március 5-i jegyzőkönyv
2016. március 2-i jegyzőkönyv
2016. február 24-i jegyzőkönyv
2016. február 19-i jegyzőkönyv
2016. január 12-i jegyzőkönyv
2016. január 22-i jegyzőkönyv

2015. év:
2015. december 17-i jegyzőkönyv
2015. december 8-i jegyzőkönyv
2015. szeptember 18-i jegyzőkönyv
2015. szeptember 8-i jegyzőkönyv
2015. augusztus 26-i jegyzőkönyv
2015. augusztus 3-i jegyzőkönyv
2015. június 19-i jegyzőkönyv
2015. május 27-i jegyzőkönyv
2015. április 23-i jegyzőkönyv
2015. április 1-i jegyzőkönyv
2015. február 27-i jegyzőkönyv
2015. február 16-i jegyzőkönyv
2015. február 5-i jegyzőkönyv
2015. január 30-i jegyzőkönyv

2014. év:
2014. december 13-i jegyzőkönyv
2014. december 10-i jegyzőkönyv
2014. december 5-i jegyzőkönyv
2014. november 4-i jegyzőkönyv 
2014. október 22-i alakuló közgyűlési jegyzőkönyv

Egyéb dokumentumok

2018 – rendeletek
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 per 2018. (VIII.16.) önkormányzati rendelete a közművelődésről
GILVÁNFA község önkormányzat képviselő-testülete 4 per 2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22018. IV.26. sz. rendelete a TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL
Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 32018. IV.26. önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 42015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12018. II.26. rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2017 – rendeletek
15/2017 (XII.13..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő testületének 15/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról
14/2017 (XII.13..) Gilvánfa Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
13/2017 (XI.20..) Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017 (X.4..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra, cégérekre és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról
11/2017 (VIII.2..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.2.) önkormányzati rendelete Gilvánfa község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
10/2017 (VIII.2..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2017. (VIII.2.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
9/2017 (VII.11..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 9/2017. (VII. 11.) önkormányzati rendelete
8/2017 (VI.21..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017. (VI.21.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
7/2017 (V.29.) Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
6/2017 (IV.28..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2017. (IV.28.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
5/2017 (IV.28..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról
4/2017 (IV.13..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (IV.13.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
3/2017 (IV.3..) Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól
2/2017 (II.23..) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
1/2017 (II.23.) Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (II.23.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2016 – rendeletek
1 per 2016. ((II.25.) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2 per 2016. (V.31.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
3 per 2016. (V.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4 per 2015. (II.28.) rendelete módosításáról
4 per 2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről
5 per 2016. (VI.16.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről
6 per 2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 4 per 2016.(VI.16.) rendelete módosításáról
7 per 2016 (XI.4.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
8 per 2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 4 per 2016.(VI.16.) rendelete módosításáról
9 per 2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12 per 2015. (VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
10 per 2016. (XII.15.) rendelete a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
11 per 2016. (XII.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4 per 2015. (II.28.) rendelete módosításáról

2015 – rendeletek
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015.(XII.14.) rendelete a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
PTE BTK szociológiai felmérés – közmunka záró kiadvány fedlap 2015. 11. 15. GILVÁNFA
PTE BTK szociológiai felmérés – közmunka záró kiadvány_falukutató tábor 2015.11.15. GILVÁNFAGilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
GILVÁNFA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015. (VI.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról
GILVÁNFA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015. (VI.22.) rendelete a helyi iparűzési adó módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 5/2014.(XI.5.) rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 5/2014.(XI.5.) rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (IV.7.) rendelete az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
-  Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2015.(II.28.) rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzatának K.pviselő-testületének 4 per 2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Gilvánfa önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 3 per 2015. (II.7.)
Gilvánfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 per 2015. (II.17.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Közlemény

miniszterelnokseg
magyar falu program

 

Gilvánfa Község Önkormányzata a 2020. évben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.04 10:48:35 időpontban benyújtott, 3109843736 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént.
A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter úr és a Magyar Falu Programot irányító Gyopáros Alpár kormánybiztos úr értesítése alapján pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért az önkormányzat 30 398 815 Ft, azaz harmincmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenöt forint támogatásra vált jogosulttá.

Az elnyert támogatásból a Gilvánfai „Csupaszív” Óvoda épületének energetikai korszerűstése (külső hőszigetelés), talajvíz elleni szigetelés, a belső terek padlóburkolatának teljes felújítása fog megtörténni. A munkák tervezett ideje a nyári hónapokra esik, annak érdekében, hogy a 2021/2022-es nevelési év már a felújított épületben kezdődhessen meg.
Jelenleg a kivitelezők pályáztatása zaklik, az ajánlattételre történő meghívás kiküldésre került, várjuk a kivitelezésre irányuló ajánlatokat. A benyújtási határidő 2021. április 30. napja. A beérkezett ajánlatok elbírálását követően kerülhet sor a kivitelezővel történő szerződéskötésre.

Összefoglaló a projektről

Alapadatok
Pályázó neve: GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Gilvánfa
Megítélt összeg: 190 375 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ERFA
Projekt összköltség: 190 375 000 .- HUF
25323677_2013081345638152_78118396_n
A projekt összefoglalása
- Gilvánfa Baranya megye fejlődésben elmaradott dél-nyugati részén, a 6-os fő közlekedési útról leágazó, Szentlőrincet Sellyével, Vajszlóval összekötő úton fekszik, távolsága a baranyai megyeszékhelytől, Pécstől 35-, a kistérség központjától, Sellyétől 10-, Vajszlótól pedig 12 km.
A településen 100%-ban hátrányos helyzetű cigány lakosság él halmozottan hátrányos, szegregált élethelyzetben, súlyos peremfeltételek között. A szociális, foglalkoztatási, egészségügyi és kulturális, valamint infrastrukturális hátrányok mellett mára elavult állapotba került a lakásállomány jelentős része, amely miatt kritikus lakás és lakhatási körülmények jellemzők a településen. Az itt elhelyezkedő lakóingatlanok nagyobb részt régi építésű, kevéssé korszerű építési technológiák alkalmazásával készült épületek, amelyek komfortfokozata gyakran igen alacsony, számos esetben az egészséges lakhatás feltételeit sem biztosítják. Elmondható, hogy a lakhatási- és energiaszegénység közvetlen módon jelenik meg a településen.
A projektbe bevont célcsoport által lakott ingatlanokra jellemző az egy- és kétszobás lakások magas aránya, amely a benne lakók számát figyelembe véve nem csupán az ingatlanok túlzsúfoltságát mutatja, de a funkcionális helyiségek hiányosságára is utal. A költözéssel érintett háztartások által lakott ingatlanok több, mint felében mindössze két vagy három helyiségre tagolódik az épület, vagyis alapvető funkcionális helyiségek hiányoznak. A családok, háztartások számos esetben egy helyiségben oldják meg a háztartás viteléhez kapcsolódó feladatokat, mint a főzés, mosás, illetve ebben a helyiségben történik a tisztálkodás és gyakran hálóhelyiségül is szolgál ugyanez az osztatlan tér.
Az alacsony helyiségszám miatt szinte egyik ingatlanban sincs lehetőség a generációk elkülönülésére, illetve a különböző nemű és korú gyermekek számára önálló lakóhelyiség biztosítására. A lakások szinte mindegyikében ugyanaz a helyiség szolgál közösségi térként, intim térként és kiszolgáló térként egyaránt. A házak komfortfokozatukat tekintve az alacsony komfortfokozatú félkomfortos vagy komfort nélküli ingatlanok körébe tartoznak. A lakásállomány energetikai szempontból elavult, több háztartás közművekkel való ellátottsága nem megfelelő, nincs villany, vezetékes víz, vízöblítéses wc vagy fürdésre, tisztálkodásra alkalmas helyiség az épületeken belül.
A pályázati projekt Gilvánfa Önkormányzata EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatában közölt beavatkozásokat igyekszik kiegészíteni lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával.
– A lakhatási beruházások egyfelől 5 db új szociális bérlakás építésére, másfelől pedig 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására irányulnak a marginalizált helyzetben lévő közösség tagjai lakhatási körülményeinek javítása, térbeli és társadalmi integrációja érdekében, lépcsőzetes mobilizáció alkalmazásával.
A kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés a lakóépületek és egyben a településrészek jobb elérhetőségét, a közlekedési feltételek javítását szolgálja meglévő útfelületek minőségének fejlesztésével.
A támogatást igénylő vállalja a kapcsolódó EFOP-1.6.2 ESZA konstrukció keretében bevont célcsoport minimum 20%-ának jelen projekt keretei közé történő bevonását, egyben lakhatási körülményeik javítását.A tervezett projekt közvetlen céljai, a felhívásban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, az alábbiak szerint foglalhatóak össze:
a.) Lakhatási körülmények javítása: meglévő szociális bérlakások felújítása és bővítése, energetikai mutatók javítása, energiahatékonyság fokozása, a háztartások nagyságához (lakók számához) igazított alapterületű és kialakítású (belső beosztású, elrendezésű) lakások létrehozása, fenntartható lakáshasználat képességének megalapozása, a lakások ivóvíz és szennyvízhálózatra való rákötése, illetve ezek infrastruktúrájának biztosítása, valamint kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése.
b.) Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése: az elmaradottság csökkentésével, az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával segíti elő a társadalmi integrációt (útfelületek javítása, növényesítés, szeméttárolók kihelyezése révén).
A meglévő lakóépületek felújításával és bővítésével, a kapcsolódó közterület-fejlesztéssel és az új szociális bérlakások kialakításával lehetősége nyílik a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. A tervezett lakhatási célú beruházások az egyéni-, illetve családi életfeltételek javulása mellett hozzájárulnak a marginalizált, halmozottan hátrányos helyzetű közösség többségi társadalomba történő társadalmi integrációjához, valamint Gilvánfa fejlődéséhez egyaránt.

Elkészült a Csillag Szolgáltatópont Gilvánfán

Sajtóközlemény

Befejeződött a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal – EFOP-2.4.1-16-2017-00052 számú projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 193 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Amint azt Bogdán László polgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Gilvánfa Község Önkormányzata, a Számá dá Noj – Vigyázz Ránk Egyesület és a Human Exchange Alapítvány voltak.

2020. október közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Varga-telepközépső, beépítetlen részén.

A szolgáltatópont egy 4 egységből álló, teljesen berendezett közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a szegregátumban, illetve a telep lakóingatlanaiból hiányzó szolgáltatások pótlása.

Ez alapján a közösségi épületben helyet kaptak női, férfi és akadálymentes vizesblokkok, egy háztartási helyiség mosógépekkel, valamint egy bútorozott, számítógépekkel felszerelt tájékoztató helyiség, amely képzésekre, oktatásokra, ismeretterjesztő programokra és rendezvényekre alkalmas közösségi helyiség. Kialakításra került egy kis tárgyaló helyiség, ahol a Családsegítő Szolgált munkatársa vagy az Önkormányzat ügyintézői fogadó órát tartanak, ezzel helybe hozva a szolgáltatást a lakosság számára.

A Szolgáltató Pont teljesen akadálymentesített, akadálymentes parkolóval és 2 normál szabványos kialakítású parkolóval van ellátva. Rendezett udvar került kialakításra, ahol kisebb kültéri programok, események megvalósítására is lehetőség van.  A közösségi épületet minden, a Varga telepi szegregátumban élő hátrányos helyzetű állampolgár, illetve a településen élő összes állampolgár díjtalanul használhatja.

A program a projektidőszakra vonatkozó indikátorának célértékét sikeresen elérte, és sikeresen kompenzálja az alapvető humán, háztartási és higiéniai szolgáltatások hiányát a szegregátumban, és a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentésével hozzájárult a szegregáció és a településen belüli különbségek enyhítéséhez.

Az építési projekt másik fontos része, a lakhatási körülmények javítását célzó program is befejezéséhez közeledik. Elkészült az öt új lakóház a Fő utca 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon, valamint a Varga telepi 2 vályogház bővítése és energetikai korszerűsítése is megvalósult.

Az épületek használatbavételi hatósági bizonyítvány iránti kérelme folyamatban van, a hatósági bizonyítvány a Csillag Szolgáltató Pont és a felújított/bővített épületek esetében megérkeztek, az öt új ház esetében a helyszíni szemle 2020. november 4-én lesz. A hatósági bizonyítványok kiadását követően 2020. november 26-án kerül sor a hivatalos átadó ünnepségre, ahol a bérleti jogért sikeresen pályázó 5 család ünnepélyes keretek között veheti át a ház kulcsait.

A projekt humán kapacitás fejlesztésére, képzési és családgondozási feladatokat megvalósító része 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra került. Ez a program az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával valósul meg, fontos képzéseket, programokat juttat el a bevontakhoz.

 

Bogdán László polgármester                                    Békési Andrea projekt menedzser

Lakáspályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020/05/27

 

Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.

 

 1. Megpályázható lakások alapadatai

Megpályázható lakások száma:5 db

Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27

Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó)

Lakások bérleti díja: 3150 Ft/hó

 1. A pályázaton való részvétel általános feltételei

A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:

 1. a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált),
 2. b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él,
 3. c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban, ahol együttműködési megállapodással, egyéni fejlesztési tervvel rendelkezik és folyamatosan együttműködik a program szociális munkásaival,
 4. d) aki és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal és erről nyilatkozik is;
 5. e) aki és akinek a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
 6. f) pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

 

 1. Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni a Gilvánfa Község Önkormányzatának 9/2013.(XI.7.) sz., a lakások bérletére vonatkozó szabályokról alkotott rendeletének 2.sz. mellékletét képező

 • adatlap (Adatlap önkormányzati bérlakás igényléséhez) kitöltésével és a
 • szükséges mellékletekkel történő felszerelésével lehet.

Az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtanak a Gilvánfa községben megvalósuló telepprogramban dolgozó szociális munkások.

Egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

 1. A beérkezett pályázatok értékelése

A benyújtott pályázatokat előzetesen egy 7 tagú döntéselőkészítő munkacsoport értékeli.
A munkacsoport tagjai:

 • Házi orvos /védőnő
 • Általános iskola és óvoda képviselője,
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,
 • Közös Önkormányzati Hivatal képviselője,
 • Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képviselője,
 • Községi Önkormányzat képviselője,
 • Községi Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője

 

Az önkormányzati lakásrendelet 1.sz. mellékletében szereplő szociális rászorultsági szempontrendszer[, valamint a döntéselőkészítő munkacsoport javaslata alapján a bérlők kijelöléséről Gilvánfa Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az eredmény kihirdetését követő 20 napon belül szerződést köt.

A szerződés időtartama: 10 év.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje és helye

A szabályoknak megfelelően kitöltött és a szükséges mellékletekkel felszerelt pályázati adatlap leadásának határideje és helye:

2020 június 15, péntek, 12.00 óráig Gilvánfa Község Polgármesteri Hivatala

A leadott pályázati dokumentáció átvételéről a pályázó átvételi elismervényt kap.

A pályázat leadását követően a pályázatot kiíró Önkormányzat írásbeli felszólítása alapján 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

 1. A pályázók közül ki kell zárni
 • Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, őt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
 • Aki a megadott határidő után nyújtotta be pályázatát

 

Gilvánfa, 2020 május 27.

Bogdán László polgármester

 

További információ kérhető:

 

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége

Elérhetőség:

telefon: 73/340-151

e-mail: korjegyzosegmagyarmecske@gmail.com