Közlemény

miniszterelnokseg
magyar falu program

 

Gilvánfa Község Önkormányzata a 2020. évben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.04 10:48:35 időpontban benyújtott, 3109843736 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént.
A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter úr és a Magyar Falu Programot irányító Gyopáros Alpár kormánybiztos úr értesítése alapján pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért az önkormányzat 30 398 815 Ft, azaz harmincmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenöt forint támogatásra vált jogosulttá.

Az elnyert támogatásból a Gilvánfai „Csupaszív” Óvoda épületének energetikai korszerűstése (külső hőszigetelés), talajvíz elleni szigetelés, a belső terek padlóburkolatának teljes felújítása fog megtörténni. A munkák tervezett ideje a nyári hónapokra esik, annak érdekében, hogy a 2021/2022-es nevelési év már a felújított épületben kezdődhessen meg.
Jelenleg a kivitelezők pályáztatása zaklik, az ajánlattételre történő meghívás kiküldésre került, várjuk a kivitelezésre irányuló ajánlatokat. A benyújtási határidő 2021. április 30. napja. A beérkezett ajánlatok elbírálását követően kerülhet sor a kivitelezővel történő szerződéskötésre.