Közlemény

magyar falu program

Gilvánfa Fő utca felújítás

Támogatói Okirat azonosító: 3292295813

 

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosulttá vált.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 19 299 107 Ft
A felújított útszakasz átadási időpontja: 2021.09.30.

 

A projekt során a Fő utca 19 hrsz felújítása valósult meg 270 fm hosszan. Az útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történt, az út helyi közforgalmú út. A burkolatok felülete deformált, töredezett és kátyús volt. A felújítás keretében az aszfaltozandó felületek takarítása és bitumenemulziós ragasztóanyag permetezése, a meglévő változó felületű burkolat aszfaltozása történt gépi terítéssel és tömörítéssel, AC-11 jelű aszfaltkeverékből, valamint padkaépítés az út mindkét oldalán 50-50cm szélességben, 10cm vastagságban, zúzottkő felhasználásával.

A felújítás során műtárgyak építésére nem került sor. A meglévő csapadékvíz elvezetést megtartottuk és az út felújítás keresztmetszeti kialakítást úgy terveztük meg, hogy az illeszkedjen a csapadékvíz elvezetés korábbi módjához. A felújítási területen meglévő közműveket a beavatkozás nem érintette.

Magyarország kormánya

Közlemény

miniszterelnokseg
magyar falu program

 

Gilvánfa Község Önkormányzata a 2020. évben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.04 10:48:35 időpontban benyújtott, 3109843736 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént.
A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter úr és a Magyar Falu Programot irányító Gyopáros Alpár kormánybiztos úr értesítése alapján pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért az önkormányzat 30 398 815 Ft, azaz harmincmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenöt forint támogatásra vált jogosulttá.

Az elnyert támogatásból a Gilvánfai „Csupaszív” Óvoda épületének energetikai korszerűstése (külső hőszigetelés), talajvíz elleni szigetelés, a belső terek padlóburkolatának teljes felújítása fog megtörténni. A munkák tervezett ideje a nyári hónapokra esik, annak érdekében, hogy a 2021/2022-es nevelési év már a felújított épületben kezdődhessen meg.
Jelenleg a kivitelezők pályáztatása zaklik, az ajánlattételre történő meghívás kiküldésre került, várjuk a kivitelezésre irányuló ajánlatokat. A benyújtási határidő 2021. április 30. napja. A beérkezett ajánlatok elbírálását követően kerülhet sor a kivitelezővel történő szerződéskötésre.