2. Sajtóközlemény

Gilvánfa Község az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatát lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával is kiegészítette. Ennek megvalósításához az EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) biztosította az anyagi forrást, 190 375 000.- forintot.

A lakhatási beruházások 2018. júniusában kezdődtek és 5 db új szociális bérlakás építésére, 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására adtak lehetőséget, ezzel együtt a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. Az Új Csillag Szolgáltató Pont a támogatási keret terhére 2020. október 27-én kelt BA/ETDR/57/2388-9/2020 számú használatba vételi engedély alapján elkészült és átadásra került.

A lakhatási célú beruházások az egyéni-, illetve családi életfeltételek javulása mellett hozzájárultak a marginalizált, halmozottan hátrányos helyzetű közösség többségi társadalomba történő társadalmi integrációjához, valamint Gilvánfa fejlődéséhez egyaránt.

Comments are closed