Közlemény

magyar falu program

Gilvánfa Fő utca felújítás

Támogatói Okirat azonosító: 3292295813

 

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosulttá vált.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 19 299 107 Ft
A felújított útszakasz átadási időpontja: 2021.09.30.

 

A projekt során a Fő utca 19 hrsz felújítása valósult meg 270 fm hosszan. Az útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történt, az út helyi közforgalmú út. A burkolatok felülete deformált, töredezett és kátyús volt. A felújítás keretében az aszfaltozandó felületek takarítása és bitumenemulziós ragasztóanyag permetezése, a meglévő változó felületű burkolat aszfaltozása történt gépi terítéssel és tömörítéssel, AC-11 jelű aszfaltkeverékből, valamint padkaépítés az út mindkét oldalán 50-50cm szélességben, 10cm vastagságban, zúzottkő felhasználásával.

A felújítás során műtárgyak építésére nem került sor. A meglévő csapadékvíz elvezetést megtartottuk és az út felújítás keresztmetszeti kialakítást úgy terveztük meg, hogy az illeszkedjen a csapadékvíz elvezetés korábbi módjához. A felújítási területen meglévő közműveket a beavatkozás nem érintette.

Magyarország kormánya

Comments are closed