1. Sajtóközlemény

A Baranya Megyei Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján.   A 200 millió Ft támogatású projekt 2018. április 3.-a és 2021. november 30.-a között valósul meg. Az EFOP-1.6.2-16 komplex programban Gilvánfa Község Önkormányzat konzorciumi partnereként Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület, valamint a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány szakemberei vettek részt. A projekt célja Gilvánfán a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, melynek érdekében a helyi adottságokra és egyéni szükségletekre épülő komplex beavatkozási eszközrendszer került kidolgozásra és megvalósításra.

A fejlesztés eredményeként többek között az alábbi programok valósultak meg:

 • a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével;
 • a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése;
 • óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
 • a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok biztosítása;
 • szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
 • munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések szervezése, lebonyolítása;
 • a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával;
 • a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása;
 • a lakosság bevonása az igények megfogalmazásába, a szolgáltatások alakításába, és megvalósításába;
 • a helyi és etnikai identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
 • a peremhelyzetű Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
 • A községben történt események bemutatását célzó, és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes weboldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata.
 • a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása;

Comments are closed