Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) – TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061

PARTNEREK
“Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk” EgyesületDél-Dunántúli Regionális ForrásközpontTürr István Képző és Kutató IntézetHuman Exchange Alapítvány

Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán 

Közösségi beavatkozási terv a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Komplex telep-program” (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) c. program keretében megvalósuló projekthez

Kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061

A program az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeihez sorolt sellyei kistérség északi peremén elhelyezkedő közel 400 lélekszámú kistelepülésen, a teljes egészében beás cigányok által lakott Gilvánfán valósul meg. A munkanélküliségi mutató ebben a Baranya megyei a kistérségben már hosszabb ideje meghaladja a 30%-ot, Gilvánfán az 50%-ot, a gazdasági-társadalmi jelzőszámok alapján összeállított magyarországi települések rangsorában a település évek óta a 10 legszegényebb falu között szerepel.

A településre és a térségre vonatkozó eddigi kutatási adatok és tapasztalatok alapján, többszörösen kirekesztettnek tekinthető gilvánfai népességen belül már nem lehet éles határvonalat húzni a falun, déli peremén az 1950-es évektől – eredeti szándék szerint ideiglenes jelleggel – létrehozott, jelenleg 32 családnak otthont adó Varga-telepen és a község belterületén élő családok között.

A faluban és a térségben már hosszabb ideje dolgozó civil szervezetek („Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk” Egyesület, Pécs, a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, a Türr István Képző és Kutató Intézet (Pécs), a Pécsi Tudományegyetem szervezeti egységeit képviselő Human Exchange Alapítvány) és a helyi önkormányzat együttműködésével megvalósuló program célkitűzései is összetettek. A településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítő, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások hatékonyságának a javítása, a Varga-telepen és a község belső területén élők társadalmi integrációja szempontjából alapvetően fontos, de a településen hiányzó munkaerő piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások, programok egy struktúrában történő kialakítása és működetése.

A 20 hónap alatt 145. 977. 302,- Ft költségvetéssel megvalósuló program vállalt feladatai:

 • A projekttervben maghatározott, a szolgáltatások és programok biztosítását szolgáló felújítások elvégzése.
 • Varga-telepről és a községből egyaránt könnyen megközelíthető Csillag – Cserhaj (Segítőház) kialakítása, itt információs és közösségi tér létrehozása, hatósági ügyek intézése, E-ügyintézés, közérdekű információk és internet hozzáférés biztosítása, jogsegélyszolgálat működtetése, tanácsadások (egészségügyi, gyermekvédelmi, stb.) szervezése, szociális munkások irodája, újraélesztő készülék elérése, a helyi lakosság munkába helyezését segítő munkaerő piaci menedzser és a közösségi-kulturális munkát szervező animátor beállítása, közösségi-kulturális programok helyszíne,
 • A közösségszervezési-közösségfejlesztési programokhoz kapcsolódó sportpálya és játszótér kialakítása a Csillag – Cserhaj közelében (50 m)
 • Mosoda kialakítása és működtetése (Varga-teleptől 350 m, a Csillag – Cserhaj épületétől 150 m.)
 • Munkahelyeket is teremtő önkormányzati tulajdonú falufejlesztési és üzemeltetési nonprofit kft. létrehozása,
 • A háztáji kiskertek bevonása a közösen kialakított kertészeti programba.
 • A projekt keretében elkészítendő egyéni fejlesztési tervekre épülő családgondozói és gyermekjóléti szolgáltatások és az ezeket kiegészítő családkísérési szolgáltatás biztosítása, a családkísérési szolgáltatás keretében az önálló egzisztencia megteremtésének elősegítése a kliensekkel közösen kialakított stratégia alapján és az erre a célra létrehozott szociális menedzsmenttel való együttműködés révén.
 • 40 fő képzésbe vonása, közülük 15 fő felnőtt munkanélküli szakmai végzettséget adó képzésének megszervezése, munkába helyezésének támogatása, a munkaerő piaci hatékonyságot növelő készség-és képességfejlesztő kurzusok szervezése, idegen nyelvi tanfolyamok beindítása,
 • A munkába járást segítő, a környező településekkel együtt kialakítandó, a helyben rendelkezésre álló járműpark kihasználatlan kapacitásait igénybe vevő szolgáltatás létrehozása és működtetése,
 • A 0-3 éves korú gyermekek részére a „bölcsőde – óvoda program” megvalósítása, az óvodai nevelés hatékonyságát erősítő, fejlesztő programok megvalósítása,
 • A pályaválasztást előkészítő orientációs foglalkozások (középiskolák, munkahelyek felkeresése, a megtapasztalt élmények feldolgozása, egyénekre szabott iskolaválasztási stratégia kialakítása) 6-8 osztályos gilvánfai gyerekek részére
 • A mentorálásra szoruló gilvánfai általános és középiskolások körének kialakítása, részükre az iskolai előmenetelüket támogató mentor-tanárok beállítása, fejlesztő programok megvalósítása,
 • Óvodai és iskolai szülőcsoportok szervezése,
 • Szervezett sporttevékenységek beindítása, öntevékeny zenei csoport létrehozásának támogatása, kulturális rendezvények, események, ismeretterjesztő programok szervezése
 • Nyári művészeti táborok szervezése gilvánfai fiatalok és egyetemi hallgatók bevonásával,
 • A Gilvánfáról elszármazottak találkozójának szervezése, ehhez kapcsolódva falutörténeti állandó kiállítás (helytörténeti gyűjtemény) létrehozása (fotók, tárgyak, visszaemlékezések, levelek stb.)
 • A helyi, térségi, megyei közéletbe való bekapcsolódást és a településen élők folyamatos informálását segítő programok szervezése (beszélgetések közéleti szereplőkkel, a települést, térséget érintő fejlesztési tervek bemutatása, megvitatása stb.)
 • Községi eseményeket, programokat folyamatosan bemutató, a faluról való pozitív kép kialakítását segítő internetes WEB oldal létrehozása és a helyi közösség által történő működtetése,
 • Sporttal, kultúrával, hagyományőrzéssel foglalkozó civil szerveződés létrehozásának segítése, ennek kiindulópontja a közösségi-kulturális programok keretéül szolgáló Gilvánfa-klub
 • Egyetemi tanszékek és hallgatók bekapcsolódása a projektfeladatok végrehajtásába: családsegítés, gyermekvédelem, jogsegélyszolgálat, sport, kulturális-és művészeti tevékenységek, hagyományőrzés, a településen belüli és a külső kommunikáció javítása,
 • További fejlesztési programok kialakítása, a projektfeladatok végrehajtásának értékelő kutatása, a projekttapasztalatok beépítése az egyetemi képzésbe,
 • Negyedévenként konzultáció a település önkormányzata és a PTE Jogi Karának oktatói között,
 • A további fejlesztési programok előkészítéséhez 4 napos nyári falukutató tábor lebonyolítása Gilvánfán, „Tervezz bátran – közöd van hozzá” címmel műhelybeszélgetések szervezése
 • Komplex egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, egészségügyi felvilágosító előadások megtartása.

Programirodai elérhetőségek:

„Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk” Egyesület, Békési Andrea elnök Telefon: 72/510-421; E-mail: szamadanoj@gmail.com; 7626. Pécs, Lánc utca 18. fszt.2.

Sajtófelelős: Kovács Zoltán cégvezető (Dorito Médiaügynökség – Pécs) Mobil: +36-70-61-51-555, E-mail: kovacs.zoltan@dorito.hu

 

 

Comments are closed