Közlemény

Gilvánfa Fő utca felújítás Támogatói Okirat azonosító: 3292295813   A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosulttá vált. A vissza nem térítendő támogatás összege: 19 299 107 Ft A felújított útszakasz átadási időpontja: 2021.09.30.   A projekt során a Fő utca 19 hrsz felújítása valósult meg 270 fm hosszan. Az útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történt, az út helyi közforgalmú út. A burkolatok felülete deformált, töredezett és kátyús volt. A felújítás keretében az aszfaltozandó felületek takarítása és bitumenemulziós ragasztóanyag permetezése, a … Olvassa tovább

2. Sajtóközlemény

Gilvánfa Község az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció alapján benyújtott pályázatát lakhatási és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításával is kiegészítette. Ennek megvalósításához az EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) biztosította az anyagi forrást, 190 375 000.- forintot. A lakhatási beruházások 2018. júniusában kezdődtek és 5 db új szociális bérlakás építésére, 2 db meglévő, használt önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület bővítésére és felújítására adtak lehetőséget, ezzel együtt a településnek a fenntartható fejlődés jegyében olyan fejlesztések megvalósítására, amelyek a korábbiakban – források híján – nem valósulhattak meg. Az Új Csillag Szolgáltató Pont a támogatási keret terhére 2020. október 27-én kelt BA/ETDR/57/2388-9/2020 számú használatba vételi engedély alapján elkészült … Olvassa tovább

1. Sajtóközlemény

A Baranya Megyei Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján.   A 200 millió Ft támogatású projekt 2018. április 3.-a és 2021. november 30.-a között valósul meg. Az EFOP-1.6.2-16 komplex programban Gilvánfa Község Önkormányzat konzorciumi partnereként Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület, valamint a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány szakemberei vettek részt. A projekt célja Gilvánfán a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, melynek érdekében a helyi adottságokra és egyéni szükségletekre épülő komplex beavatkozási … Olvassa tovább

Rendeletek és jegyzőkönyvek Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről

Forrás: a Nemzeti  Jogszabálytár hivatalos honlapja (www.njt.hu) és Csányoszró Körjegyzőség Országos online jogszabáltár 2018. év: 2018. november 07-i jegyzőkönyv 2018. október 29-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 19-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 10-i jegyzőkönyv 2018. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2018. június 27-i jegyzőkönyv 2018. június 11-i jegyzőkönyv 2018. május 31-i jegyzőkönyv 2018. május 10-i jegyzőkönyv 2018. április 25-i jegyzőkönyv 2018. február 23-i jegyzőkönyv 2018. január 31-i jegyzőkönyv 2017. év: 2017. december 12-i jegyzőkönyv 2017. november 07-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i közmeghallgatás jegyzőkönyv 2017. szeptember 05-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 29-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2017. július 19-i jegyzőkönyv 2017. július 19 közmeghallgatás jegyzőkönyve 2017. június … Olvassa tovább

Közlemény

  Gilvánfa Község Önkormányzata a 2020. évben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.04 10:48:35 időpontban benyújtott, 3109843736 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént. A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter úr és a Magyar Falu Programot irányító Gyopáros Alpár kormánybiztos úr értesítése alapján pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért az önkormányzat 30 398 815 Ft, azaz harmincmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenöt forint támogatásra vált jogosulttá. Az elnyert támogatásból a Gilvánfai „Csupaszív” Óvoda épületének energetikai korszerűstése (külső hőszigetelés), talajvíz elleni szigetelés, a belső terek padlóburkolatának teljes felújítása fog megtörténni. A munkák tervezett ideje a nyári hónapokra esik, … Olvassa tovább

Összefoglaló a projektről

Alapadatok Pályázó neve: GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt megnevezése: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán OP név: EFOP Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl Projekt helyszíne (megye): Baranya Projekt helyszíne (település): Gilvánfa Megítélt összeg: 190 375 000 .- HUF Támogatás aránya: 100 % Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18 Forrás: ERFA Ország: Magyarország Beavatkozási kategória: A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatás Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ERFA Projekt összköltség: 190 375 000 .- HUF A projekt összefoglalása – Gilvánfa Baranya … Olvassa tovább

Elkészült a Csillag Szolgáltatópont Gilvánfán

Sajtóközlemény Befejeződött a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal – EFOP-2.4.1-16-2017-00052 számú projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 193 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Amint azt Bogdán László polgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Gilvánfa Község Önkormányzata, a Számá dá Noj – Vigyázz Ránk Egyesület és a Human Exchange Alapítvány voltak. 2020. október közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Varga-telepközépső, beépítetlen részén. A szolgáltatópont egy 4 egységből álló, teljesen berendezett közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való … Olvassa tovább

Lakáspályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/05/27   Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.   Megpályázható lakások alapadatai Megpályázható lakások száma:5 db Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27 Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó) Lakások bérleti díja: 3150 Ft/hó A pályázaton való részvétel általános feltételei A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy: a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált), b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él, c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben … Olvassa tovább