JÖN A PÜNKÖSD, KI LESZ A KIRÁLY?

Mit ünneplünk pünkösdkor?

Régen ilyenkor vidám összejöveteleket tartottak országszerte, pünkösdi királyt választottak, zöld ágakkal díszítették a házakat, kerítéseket. A keresztények a szentlélek eljövetelét ünnepelik.

A pünkösd sokunknak elsősorban azt jelenti, hogy kapunk plusz egy szabadnapot, amit a szeretteinkkel tölthetünk, kirándulhatunk a szabadba, sütit süthetünk, pihenhetünk.

A pünkösddel alakult meg az egyház

Aki járt hittanra, vagy gyakorló keresztény hívő, az még tudja, hogy a húsvét utáni hetedik vasárnapon a szentlélek kiáradását ünnepelik. A festményeken ezt gyakran úgy ábrázolták, hogy kis lángnyelvek jelennek meg az apostolok feje felett.

Részlet El Greco festményéből
Részlet El Greco festményéből

„Pünkösdkor három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője, az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka is ekkor vette kezdetét” – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki konferencia oldalán. A Szentlélek révén ugyanis mindenki a saját nyelvén hallotta, ahogy Jézus tanítványai az evangéliumot hirdették.

A pünkösdi király hatalma

A pünkösd a kereszténység elterjedése előtt is ünnepnek számított a magyar kultúrában, így különféle népszokások kötődnek hozzá. Ilyenkor tartották meg a pünkösdikirály-választást, lovasversennyel, ügyességi próbával választották ki a falu legrátermettebb legényét a Magyar néprajz című könyv szerint.

A pünkösdi királyt innentől fogva minden mulatságra, lakodalomra meghívták, minden kocsmában ihatott egyet a község számlájára, és a társai őrizték helyette a lovait, marháját. Uralkodása azonban nem tartott sokáig, legfeljebb egy évig, innen is ered a mondás, hogy „rövid, mint a pünkösdi királyság”.

Pünkösdi lovaglás Somogy megyében (Fotó: mek.oszk.hu)
Pünkösdi lovaglás Somogy megyében (Fotó: mek.oszk.hu)

Volt, ahol a király mellé királyné is választottak a lányok közül, és az ünnepi ruhába öltözött pár szalagokkal, koszorúkkal, virágos kosarakkal járta végig a községet házról házra.  Az őket kísérő legények és leányok minden portán táncot jártak, a háziasszony megajándékozta a királyi párt, és a királyné virágot hintett a házuk elé. Ennek a szokásnak is sokféle változatát jegyezték fel, volt, ahol lakodalmas menetként járták be a falu utcáit.

Bodzaág és májusfa

Egy másik pünkösdi népszokás szerint ilyenkor zöld ágat, bodzát, gyümölcsfaágat tűztek a házra, a kerítésre vagy az istállóra. Ezzel vagy a gonosz, rossz szellemeket űzték el, vagy a lányos házakat jelezték vele. Néhány vidéken ilyenkor állítottak májusfát, ahol viszont már május elején felállították, ott pünkösdkor szedték le.

 

Nyaralási esély a nagyiékkal (2017.05. 29.)

Nagyszülők és unokáik együtt pihenhetnek az Erzsébet-programban

2017.05.28.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében nagyszülőknek és unokáiknak 2017/2018-ban felhasználható üdülésre.
Pályázni kizárólag elektronikusan lehet a
www.erzsebetprogram.hu oldalon május 28. és június 30. között.
11014896_950311381694049_7324611658533115100_n
Négylevelű lóhere Gilvánfán (illusztráció)

Nagyszülők és unokáik üdülhetnek az Erzsébet-program keretében a 2017/2018-as pályázati évben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány gyermeknap alkalmából nyíló pályázata révén. Pályázni az a nagyszülő tud, aki a pályázat benyújtásának napján öregségi illetve korkedvezményes nyugellátásban részesül, valamint a 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000 forintot és nem rendelkezik egyéb, további rendszeres jövedelemmel, vagy foglalkoztatott jogviszonyban állóként a háztartásában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2017. január 1-jén érvényes minimálbér összegét.

A pályázatot benyújtó nagyszülők a 18. életévet be nem töltött unokáikkal együtt utazhatnak 4 vagy 5 napos pihenésre, az Erzsébet-programban részt vevő szálláshelyek valamelyikére. A pályázat a 18 éven aluli gyermekek mellett legfeljebb két felnőtt résztvevővel nyújtható be. Abban az esetben, ha a pályázó nagyszülő egyedül él, vagy házastársa/élettársa egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a részvételét, a pályázat kedvezményezettjeként megjelölhető második felnőtt részvevő a pályázatban szereplő legalább egy, a pályázat benyújtásának napján a 18. életévét be nem töltött gyermek valamely szülője/gondviselője is lehet.

Pályázni most is kizárólag elektronikusan lehet 2017. május 28. – 2017. június 30. között, a www.erzsbetprogram.hu oldalon, regisztráció és pályázói profil létrehozását követően. Minden pályázati feltétel részletesen olvasható ITT.
INNEN tölthető le a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum, amelyet a pályázást megelőző regisztráció során szükséges a pályázói profilba feltölteni.
Azoknak a pályázóknak, akik korábban már létrehozták egyéni profiljukat, nem kell újra regisztrálniuk, csak a korábban megadott adataikat szükséges felülvizsgálniuk, és a nyilatkozatukat cserélni.
A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben – 2017. augusztus 10-ig – történő megfizetése is. A pályázatnyertesek számára a szállásfoglalás csak a pályázati hozzájárulás befizetését követően lesz lehetséges.

Mit szabad gyűjteni az erdőben? (2017.05.27.)

Utánajártunk, mit vihetünk haza az erdő kincseiből

2017.05.26. 

A természetet járva rengeteg vonzó dologgal találkozhatunk. Avartakaró alól kikandikáló szarvasagancsok, csillogó ásványok, madártojások, virágmezők, gombák csábítanak, hogy lehajoljunk értük, de egy kis szerencsével még középkori kincsekre vagy kihalt fajok maradványaira is bukkanhatunk.
Utánajártunk, miket gyűjthetünk össze, mit és honnan vihetünk haza.

A vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jogszerűen gyűjtött tojása, az elhullott vad teteme a vadászatra jogosult tulajdona.
A nem vadászterületen elhullott vad teteme, valamint a hullatott agancs annak a vadászatra jogosultnak a tulajdona, akinek a vadászterületéről a vad oda került.

Forrás: Turista Magazin archív/Shutterstock

A félreértések elkerülése végett tisztázzuk, hogy a vadászati jog – mint vagyonértékű jog – a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg. Magyarul:lopunk, ha egy talált agancsot csak úgy hazaviszünk. Nagyvadfajoknál trófeának minősül az elejtett gímszarvas, dámszarvas, valamint az őz agancsa, a muflon csigája, továbbá a vaddisznó agyara.

Gomba, bogyó, rőzse és társaik

Az elhalt, fekvő fa és gally gyűjtése, az elhalt, száraz ág nyesése, a kidöntött fáról fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése, a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése, a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása, a fenyőgyanta gyűjtése, cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése erdei haszonvételnek minősül.

Ennek feltételeit – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni. A Pilisi Parkerdő Zrt. például engedélyezi a hullott, száraz faanyag használatát tűzrakáshoz, ez azonban nem jelenti azt, hogy más erdőgazdálkodó is így tesz, úgyhogy nem árt tájékozódni.

Forrás: Turista Magazin archív/Shutterstock

Az erdőből az akácmag engedélyezett gyűjtésének kivételével erdei avar vagy a talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és elszállítása tilos. A mohagyűjtés szintén tiltólistán van. Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság – hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján –korlátozhatja vagy megtilthatja az erdőben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint az élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését. A föld alatti gombafajok kizárólag az erdőgazdálkodó engedélyével, az erdőtörvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírtak szerint gyűjthetők.

A jó hír az, hogy az erdőgazdálkodó köteles tűrni – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a gomba, vadgyümölcs és gyógynövény egyéni szükségletet meg nem haladó volumenű, hangsúlyozottan állami erdőben való gyűjtését. Ez a gyakorlatban napi két kilogrammnak felel meg személyenként (2 kg gomba + 2 kg vadgyümölcs + 2 kg gyógynövény), és kizárólag állami erdőkre vonatkozik.

Forrás: Turista Magazin archív/Shutterstock

A misztikusan csengő „ha a jogszabály másként nem rendelkezik” nagyon fontos, mert a természet védelméről szóló törvény értelmében védett természeti területen csakis a természetvédelmi hatóság engedélyével folytatható gyűjtés és még egy sor egyéb tevékenység.

Védett természeti területek és értékek

Először tisztázunk egy-két dolgot, nehogy a terminológia zavart keltsen az erőben. A nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék kivétel nélkül a védett természeti terület kategóriájába tartozik. Magyarországonvalamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvára természet védelméről szóló törvény értelmében védelem alatt áll.

A lápok és a szikes tavak természetvédelmi területnek, a források, a víznyelők, a kunhalmok és a földvárak természeti emléknek, a barlangok pedig természeti értéknek minősülnek. Védett természeti értékek ezenfelül a védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított élő szervezetek (növények, állatok, gombák, zuzmók) egyedei, fejlődési alakjai, szakaszai, azok származékai, illetőleg az élő szervezetek életközösségei (társulások), továbbá ásványok, ásványtársulások, ősmaradványok.

Most, hogy remélhetőleg tisztában vagyunk a főbb alapfogalmakkal, lássuk, mennyire engedhetjük szabadjára gyűjtőszenvedélyünket a természetvédelmi oltalomban részesülő helyeken. Kutatás, gyűjtés és kísérlet kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető védett természeti területen.

Az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez, nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített tűzrakó hely kivételével – erdőterületentűz gyújtásához szintén engedélyt kell beszerezni a természetvédelmi hatóságtól.Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

Ugyanez vonatkozik a védett gombákra (termőtestre és micéliumra egyaránt), illetve a zuzmókra. Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez, valamint védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához és idomításához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

Ásványok, ősmaradványok

A földtani természeti értékek általános védelme kiterjed a földtani, felszínalaktani képződményekre, az ásványokra, az ásványtársulásokra és az ősmaradványokra.Tilos az ásványok, az ásványtársulások és az ősmaradványok károsítása, gyűjtése, elvitele. Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, forgalomba hozatalához, külföldre viteléhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele esetén végleges kiviteli engedély nem adható.

Mindezek után valószínűleg kitaláljuk, mi szükséges a barlang állagára, állapotára, természetes élővilágára kiható tevékenység megkezdéséhez, különösképpen a gyűjtéshez. Válasz: a természetvédelmi hatóság engedélye. Szomorkodásra nincs okunk: emlékeket, szép perceket, életre szóló élményeket szabadon, korlátlan mennyiségben gyűjthetünk védett természeti területeken is.

Talált tárgyak osztálya

Ha feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot találunk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szóban forgó dolgot a tulajdonosa visszakaphassa. Ez így korrekt, mi is ezt várnánk el mástól. Nyolc napunk van arra, hogy a talált holmit az elvesztőjének, az átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerinti illetékes jegyzőnek átadjuk. Utóbbinak meg kell mondanunk, igényt tartunk-e a talált holmira, ha a tulajdonosa nem jelentkezik, erről igazolást is kapunk.

Ha úgy telik el három hónap, hogy a tulajdonos nem jelentkezik,a talált dolgot a jegyző kiadja a találónak, ha az korábban igényt tartott rá. Innentől kezdve kilenc hónapig állagának sérelme nélkül használhatjuk a dolgot, de azt nem adhatjuk oda másnak, nem adhatjuk bérbe, illetve nem értékesíthetjük. A mágikus tizenkettedik hónap leteltével – ha addig sem jelentkezik az eredeti tulajdonos – megszerezzük a tulajdonjogát.

Nagyon más a helyzet, ha közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén találunk valamit, azt ugyanis kötelesek vagyunk az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni, az ilyen dolog tulajdonjogára pedig találóként nem tarthatunk igényt. Ez esetben lőttek a tulajdonszerzésnek, a „megérdemelt jutalomnak” mégsem kell elmaradnia. Miért is? Ha a talált dolog nagyobb értékű, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa.

Kincs, ami nincs

Ha olyan értékes dolgot találunk, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, avagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment,kötelesek vagyunk azt az államnak felajánlani. Ha az állam nem tart rá igényt, a találóé lehet, ellenkező esetben a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra vagyunk jogosultak. Ha a talált tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg. Nem kell jogászdiploma ahhoz, hogy belássuk: kincsre lehetetlen találással tulajdonjogot szerezni.

Forrás: Turista Magazin archív/Shutterstock

A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet, például egy középkori kard állami tulajdon, amely a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében védelem alatt áll. A régészeti lelet a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították-e, vagy sem.

Nem minősülnek régészeti leletnek azok a régészeti korú tárgyak, amelyek bizonyítottan gyűjteményben maradtak fenn, a kulturális javak körébe tartoznak, és 1711 előtt keletkeztek. A régészeti lelet kereskedelmi forgalomba nem hozható.

A cikk megjelent a Turista Magazin 2016. áprilisi számában.

Ingyenes hivatásos gépjárművezetői jogosítvány (2017.05.25.)

 

gkvezetoKepz-170515

Újabb 2500 hivatásos gépjárművezetői jogosítvány megszerzését biztosítja ingyen a munkaerő-piaci változások segítése program – közölte a minap a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. A 2,09 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló képzés a szállítmányozási szektor szakember-utánpótlását segíti.

“A logisztikai ágazat rohamos fejlődésével a közúti áruszállítás versenyképességének javítása kulcsfontosságú tényező Magyarország számára, ezért a szektorban fellépő szakemberhiány utánpótlását mielőbb biztosítani kell” – fogalmazott Cseresnyés Péter. Továbbra is jelentős az érdeklődés mind a magánszemélyek, mind a munkaáltatók köréből a gépjárművezetői képzések iránt. A csaknem 12 ezer vállalkozás által üzemeltett 62 ezer jármű megköveteli a folyamatos munkaerő-utánpótlást, évente 500-1000 új gépjárművezető munkába állása szükséges folyamatosan, a meglévő hiány pótlása mellett – tette hozzá az államtitkár.

Az OFA Nonprofit Kft. a képzésre 638 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást 2017. március végéig. A vállalatok között van kisvállalat, amelynek egy emberre van igénye, de több száz embert felvenni szándékozó nagy cég is.

A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatkozatok vagy tanulmányi szerződések benyújtása és megkötése után indulhat, ezzel is elősegítve a támogatottak elhelyezkedését. A program hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, hiszen konkrét munkaerőigényekre alapozott képzések segítségével biztosítja a vállalatok növekedéséhez szükséges munkaerőt.

A képzésre magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek munkaerő-piaci státusza képzéssel, munkaerő-piaci szolgáltatással mozdítható előre.

Az első képzések a programra már korábban jelentkezőkel indultak.
Az új érdeklődők a tervek szerint júniusban jelentkezhetnek majd a program regisztrációs felületén
(a http://ofa.hu/hu/hivatasos-gepjarmuvezeto-kepzes oldalon).

Forrás : palyazatfigyelo.info

Számítógép Álom, tehetséggondozás, adományozó program (2017.05.25.)

szamitogepGyerek-170515

A Mátrix Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja révén hátrányos helyzetű családban élő, 10-14 év közötti gyerekek kapnak komplett (használt, de még jó állapotú) számítógépet vagy laptopot vagy tábla pc-t vagy más okos készüléket.

A támogatásra jelentkezhet az osztályfőnök által minden olyan 10-14 év közötti gyermek, akinek 2 vagy több kiskorú testvére van, legutóbbi félévben a tanulmányi átlaga a 4-est eléri, otthonában nincs megfelelő minőségű számítógép. A jótékonysági programba felajánlók – támogatók is csatlakozhatnak. Figyelem: az adományozói programba jelenleg lehet jelentkezni!

Számítógép Álom, tehetséggondozás, adományozó program

Az osztályfőnök a támogatásra érdemes gyermekkel POSTAI LEVÉLBEN tud jelentkezni.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia (levélpapírra kézzel / géppel leírva):
– meg kell adni olvashatóan a gyermekek és a szülő / gondviselő nevét, lakcímét, telefonját, egyéb elérhetőségét,
– szülői / gondviselői aláírással nyilatkozni kell a hátrányos helyzetről (nagycsaládosságról, árvaságról, létminimum alatt élésről, arról, hogy a családban nincs használható számítógép – néhány mondatban, kézzel írva),
– a támogatásra pályázó gyermek néhány mondatban írja le, hogy milyen feladatok elvégzését tudná könnyedebbé tenni vagy miben tudna fejlődni egy számítógép segítségével,
– legutolsó félévi vagy év végi bizonyítvány egyszerű másolata,
– osztályfőnök által meg kell adni az iskola nevét, osztályt, osztályfőnök nevét, telefonszámát, e-mail címét.

A pályázó gyermek osztályfőnökének az a feladata, hogy a pályázat dokumentumait jelentkezésként be kell postán küldenie az alapítvány címére (a pedagógus a pályázatot beküldő személy). Nincs adatlap, se formanyomtatvány, a formátum tetszőleges lehet.

A jelentkezések kizárólag postán küldhetők be, postacím:

Mátrix Közhasznú Alapítvány
“Számítógép Álom.”
6701 Szeged, PF: 929.

A félévi vagy az év végi bizonyítvány beküldésével is lehet pályázni

A “Számítógép Álom” programban a legutóbbi félévi vagy az év végi bizonyítvánnyal lehet pályázni. Egy pályázathoz elég csak az egy bizonyítvány másolatát elküldeni. Egy évben, egy diák maximum egy alkalommal vehet részt az tehetséggondozó programban.

A támogatásban részesített gyermek gondviselője vállalja, hogy a komplett számítógépet vagy laptopot vagy az egyéb okos készüléket az alapítvány székhelyén kipróbált állapotban a gyermekkel közösen, személyesen veszi át. Az adományozott gépeket a támogatottak harmadik fél számára tovább nem adhatják. Visszaélés észlelése esetén az alapítvány a támogatottal szemben eljárást kezdeményez.

A támogatói programra a jelentkezési határidő: a program bezárásáig folyamatos!

Mivel több tízszeres a túljelentkezés, a támogatói program működése során kizárólag a támogatottak kerülnek a megadott elérhetőségek valamelyikén kiértesítésre. A gyerekek számára a számítógépek kiosztása folyamatos.

Fontos: a Mátrix Közhasznú Alapítvány Számítógép Álom támogatói programjának 2004 óta célja a hátrányos helyzetű fiatalok számára az esélyteremtés, a felzárkóztatás. A támogatói program kapcsán minden hatályos információt (beleértve az eredményhirdetést, az egyéb keletkezett információkat is) a www.matrixalapitvany.hu oldalán teszi közzé. A program (a több tízszeres túljelentkezés végett) igyekszik a legrászorultabbakat számítógéphez segíteni. Mivel több a jelentkező, mint amennyi számítógép rendelkezésre áll, így a pályázaton számítógépért indulók elfogadják, hogy bármiféle kártérítés vagy reklamáció a program kapcsán kizárt.

A jótékonysági tehetséggondozó program támogatókat is szeretettel fogad: a Mátrix Közhasznú Alapítvány tárgyi adományt felajánló CÉGEK és MAGÁNSZEMÉLYEK jelentkezését várja! Egy jó állapotú monitor, egy számítógép, egy tábla pc, egy okos készülék felajánlásával gyermekek tehetséggondozását segíti! Nagyon szépen köszönjük a segítő felajánlásokat, az együttműködést! A támogatások értékéről (igény esetén) adóalap csökkentő adóigazolást tudunk kiállítani (ehhez a támogatáskor a cég pontos adataink megadása szükséges)!

Telefonszám: 06-20-929-81-81, melyen minden munkanap 9-10 óra között kérhető a programról információ,
E-mail cím: info[kukac]matrixalapitvany.hu, melyen írásban a programról kérhető információ.

Forrás : matrixalapitvany.hu

Hetvehelyi roma diák beszél a legszebben – németül (2017.05.20.)

A tehetség nem veszett el: Orsós Zsófi megnyerte az országos német szépkiejtési versenyt

Fotók forrása: Zentrum.huFotók forrása: Zentrum.hu

HETVEHELY–BUDAPEST
- Egy 13 éves kislány egy kacskaringós erdei úton elérhető kis, ötszáz lelkes baranyai faluban él. Pénteken országos tanulmányi versenyt nyert. Felkapta a fejét már erre is? Többen tesznek majd így, ha elmondjuk, hogy a tehetséges, kedves kislányt Orsós Zsófinak hívják. A kép úgy lesz teljes, ha elmondjuk azt is, hogy a hetedikes Orsós Zsófi országos német szépkiejtési versenyen győzött.

Bevallom, amikor nagyjából éppen három éve elhagytam Hetvehelyet, ahová kizárólag egy riport elkészítése miatt autóztam el Pécsről, akkor öröm és kétség, pontosabban óvó-féltő kétség egyaránt volt bennem.

Akkor a megyei napilapnak készítettem riportot, az akkor tízéves, negyedikes hetvehelyi tanulóval, Orsós Zsófival. Mert előtte nem sokkal negyedik lett az országos német szépkiejtési versenyen.

Nyilván attól fél, tart ilyenkor az ember, hogy a rövid ott tartózkodás alatt megismert bájos, kedves, szerény kislány tehetsége nehogy elvesszen, nehogy elpocsékolja. A félelem meglehetősen előítéletes, gondolhatják, és részben mindenképpen joggal. De ez az óvó-féltő kétség és félelem legalább annyira szól annak, hogy Zsófia roma családból származik, mint annak, hogy egy világtól szinte eldugott, szép, de sok mindentől messze lévő, az előrébbjutás szempontjából hátrányosabb, több áldozatot igénylő kicsiny faluban él. Ugyanakkor olyan bájos, kedves, már-már aggasztóan visszahúzódónak, szerénynek is vélt kislányt ismertem meg hogy ennek lehetőségét magamban, fejben elvetettem.

 

Szerencsére egyelőre mindenképpen jogtalan volt az aggodalmam. Orsós Zsófi ugyanis idén is elindult az Országos Német Szavaló Versenyen, amit pénteken tartottak Budapesten, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban. S ezúttal már meg is nyerte a versenyt a korosztályában és kategóriájában (német vers- és prózamondás, 7-8. osztályos kategória) – tíz győztest avattak ugyanis összesen pénteken. A hírről a Szabad Pécset Pásztory Csongor, a hetvehelyi általános iskola igazgatója tájékoztatta. Zsófit Freiné Hergenrőder Mária, Zsófi korábbi némettanára készítette fel ezúttal is a megyei és az országos versenyre, csakúgy mint három esztendeje, illetve az azt megelőző években is. Úgy tűnik tehát, hogy a tehetséget ezúttal nem pazarolták el, és  az is, hogy valódi tehetség tört utat magának.

//Videónk három éve készült Hetvehelyen.//
Forrás: http://szabadpecs.hu/metal/item/326-a-tehetseg-nem-veszett-el-orsos-zsofi-megnyerte-az-orszagos-nemet-szepkiejtesi-versenyt

 

 

Magyar Rádió, Kossuth adó – ,,Jelenlét”: Tanodák éjszakája – gilvánfai találkozó

Jelenlét: Tanodák éjszakája – gilvánfai találkozó

A május 21-i, vasárnap, 17 óra 6 perckor kezdődő adás tartalmából:

– Felnőttként az iskolapadban – az oktatás megkezdése csupán ugródeszka volt számos más nehézség megoldása felé Bagon;
- Tanodák éjszakája – gilvánfai találkozó a tanodamozgalom megismertetéséért, népszerűsítéséért és támogatásáért;
– Hagyományőrzés – cigánytánc tanfolyam indul alulról jövő kezdeményezésre Piliscsabán.

Jelenlét – Kossuth – május 21., vasárnap, 17:06

Szerkesztő: Füredy zsolt
Műsorvezető: Bicsák Eszter

Az archív adás meghallgatható itt, kattintás:
http://www.mediaklikk.hu/musor/jelenlet/

Egyenlő bánásmód (2017.05.15.)

Forduljon az

 ügyfélszolgálatához, haKéptalálat a következőre: „egyenlő bánásmód hatóság”

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Ügyfélfogadások: a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályánál

(7621 Pécs, Mátyás király u. 32.; tel: 72/513-436)

2017. május 11., (csütörtök) 14.00-től – 16.00 óráig

2017. május 15., (hétfő) 14.00-től – 16.00 óráig

2017. május 22., (hétfő) 14.00-től – 16.00 óráig

a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületénél 
7621 Pécs, Lyceum u. 5.; tel: 72/532-138
2017. május 19., (péntek), 10.00-től – 12.00 óráig

a Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál

7720 Pécsvárad, Dózsa György utca 13.

2017. május 26., (péntek), 8.30-tól – 10.30 óráig

a Komlói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
7300 Komló, Kossuth Lajos utca 103., 1. emelet.
2017. május 29., (hétfő), 08.30-tól – 10.30 óráig

A Baranya megyei egyenlőbánásmód-referens elérhetősége:

Tel: 70/217-9323 és 72/211-887; E-mail: egy.bar.tol@gmail.hu