Rendeletek és jegyzőkönyvek Gilvánfa Község Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről

Forrás: a Nemzeti  Jogszabálytár hivatalos honlapja (www.njt.hu) és Csányoszró Körjegyzőség Országos online jogszabáltár 2018. év: 2018. november 07-i jegyzőkönyv 2018. október 29-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 19-i jegyzőkönyv 2018. szeptember 10-i jegyzőkönyv 2018. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2018. június 27-i jegyzőkönyv 2018. június 11-i jegyzőkönyv 2018. május 31-i jegyzőkönyv 2018. május 10-i jegyzőkönyv 2018. április 25-i jegyzőkönyv 2018. február 23-i jegyzőkönyv 2018. január 31-i jegyzőkönyv 2017. év: 2017. december 12-i jegyzőkönyv 2017. november 07-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i jegyzőkönyv 2017. október 03-i közmeghallgatás jegyzőkönyv 2017. szeptember 05-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 29-i jegyzőkönyv 2017. augusztus 16-i jegyzőkönyv 2017. július 19-i jegyzőkönyv 2017. július 19 közmeghallgatás jegyzőkönyve 2017. június … Olvassa tovább

Közlemény

  Gilvánfa Község Önkormányzata a 2020. évben a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodaépület felújítása – 2020 című, MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.04 10:48:35 időpontban benyújtott, 3109843736 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént. A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely miniszter úr és a Magyar Falu Programot irányító Gyopáros Alpár kormánybiztos úr értesítése alapján pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért az önkormányzat 30 398 815 Ft, azaz harmincmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszáztizenöt forint támogatásra vált jogosulttá. Az elnyert támogatásból a Gilvánfai „Csupaszív” Óvoda épületének energetikai korszerűstése (külső hőszigetelés), talajvíz elleni szigetelés, a belső terek padlóburkolatának teljes felújítása fog megtörténni. A munkák tervezett ideje a nyári hónapokra esik, … Olvassa tovább

Összefoglaló a projektről

Alapadatok Pályázó neve: GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt megnevezése: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán OP név: EFOP Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.4.1-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl Projekt helyszíne (megye): Baranya Projekt helyszíne (település): Gilvánfa Megítélt összeg: 190 375 000 .- HUF Támogatás aránya: 100 % Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18 Forrás: ERFA Ország: Magyarország Beavatkozási kategória: A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatás Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ERFA Projekt összköltség: 190 375 000 .- HUF A projekt összefoglalása – Gilvánfa Baranya … Olvassa tovább

Elkészült a Csillag Szolgáltatópont Gilvánfán

Sajtóközlemény Befejeződött a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal – EFOP-2.4.1-16-2017-00052 számú projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 193 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Amint azt Bogdán László polgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Gilvánfa Község Önkormányzata, a Számá dá Noj – Vigyázz Ránk Egyesület és a Human Exchange Alapítvány voltak. 2020. október közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Varga-telepközépső, beépítetlen részén. A szolgáltatópont egy 4 egységből álló, teljesen berendezett közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való … Olvassa tovább

Lakáspályázat kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/05/27   Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.   Megpályázható lakások alapadatai Megpályázható lakások száma:5 db Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27 Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó) Lakások bérleti díja: 3150 Ft/hó A pályázaton való részvétel általános feltételei A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy: a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált), b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a községben él, c) aki legalább 1 éve bevont személyként részt vesz a Gilvánfa községben … Olvassa tovább

EFOP-1.6.2-16-2017-00103

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK   A főkedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata Konzorciumi partnerek: Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesület Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány A projekt címe: Következő lépés – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán A szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt tartalmának bemutatása: A Gilvánfa Község Önkormányzata, mint főpályázó által képviselt konzorcium 200 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között megjelent, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) című pályázati felhívás alapján. A 36 hónapra tervezett pályázati projektet a főpályázó két konzorciumi partnerével, a Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk Egyesülettel és … Olvassa tovább

EFOP-2.4.1-16-2017-00052

  EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK    Kedvezményezett neve: Gilvánfa Község Önkormányzata A projekt címe: Megújuló életterek – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán A szerződött támogatás összege: 193.826.530 Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt tartalmának bemutatása: Gilvánfa Község Önkormányzata öt új családi ház építésére, kettő meglévő ház energetikai korszerűsítésére, valamint a Varga-telepen építendő közösségi hely, “Csillag szolgáltató pont” építésére nyert 193,5 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó forrásból támogatja. 2017. októberében az önkormányzat által az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal című programra benyújtott pályázata támogatást nyert, a támogatási szerződés … Olvassa tovább

BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT Gilvánfán – beadási határidő: 2020. 06. 15.

25394043_2013081292304824_1077462396_n

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Gilvánfa Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-2.4.1 kódszámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című program keretében elnyert támogatás felhasználásával létrehozott önkormányzati lakások bérbevételére.   1. Megpályázható lakások alapadatai Megpályázható lakások száma:5 db Megpályázható lakások címe:7954. Gilvánfa, Fő u. 27 Megpályázható lakások alapterülete:77,14 m²(bruttó) Lakások bérleti díja:3150 Ft 2. A pályázaton való részvétel általános feltételei A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy: a) aki a pályázat kiírásának napján betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált), b) aki a pályázat kiírásának napján gilvánfai bejelentett lakcímmel rendelkezik … Olvassa tovább