Gilvánfa: helyi rendelet a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről (2016.02.03.)

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015.(XII.14.) rendelete a
szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

WP_20150804_002
Fotó, archív: Gilvánfa ősi jelképe, másolat – készült: Művészeti Tábor (2015. augusztus 2-3.)

Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

 1. A rendelet célja, hatálya
 2. §
 • E rendelet célja, hogy az elnyert szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.
 • E rendelet hatálya kiterjed Gilvánfa Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.
 1. A támogatás feltételei
 2. §
 • Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat
 1. annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
 2. aa) aktív korúak ellátására,
 3. ab) időskorúak járadékára,
 4. ac) az önkormányzat rendelete alapján települési támogatásra jogosult, vagy
 5. ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,
 6. azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 400 %-át.
 • Az 1) bekezdés aa)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.
 • Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.
 • A támogatás mértékén felül az önkormányzat vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.
 • Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
 • Nem jogosult támogatásra az a személy vagy család, aki erdőgazdálkodó és a kérelem benyújtását megelőző 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett vagy az ingatlan tűzifával nem fűthető.
 • Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem állapítható meg, ha ott életvitelszerűen senki nem lakik.
 • A juttatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható.
 1. §

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

III. Záró rendelkezések

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gilvánfa, 2015. december 8.

Gilvánfa Község Önkormányzata: rendeletek és képviselő-testületi döntések (2015. IV. negyedév és 2016. I. negyedév)

Gilvánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapján, itt a ,,Önkormányzat” menüjében – időrendben – megtalálhatóak a 2015. IV. negyedévben és 2016. I. negyedévben megalkotott rendeletek és a képviselő-testület nyilvános ülésein meghozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek.

2016. év:
2016. január 12-i jegyzőkönyv
2016. január 22-i jegyzőkönyv

WP_20151218_111

WP_20151218_029
Fotó, archív: Karácsonyi ünnepség Gilvánfán
- Ajándékosztás – Bogdán László polgármester és Moldoványi Rolandné titkárságvezető
- Koncert és táncbemutató: Zene-bona, gilvánfai hagyományőrző együttes

2015. év:
2015. december 17-i jegyzőkönyv
2015. december 8-i jegyzőkönyv

12311131_426920200847755_3725013675676497911_n12304106_426931280846647_8702566829288686867_o
Fotó, archív: Mikulásnap és ajándékosztás a gilvánfai Biztos Kezdet Gyermekházban

 

Egyéb dokumentumok
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015.(XII.14.) rendelete a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
PTE BTK szociológiai felmérés – közmunka záró kiadvány fedlap 2015. 11. 15. GILVÁNFA
PTE BTK szociológiai felmérés – közmunka záró kiadvány_falukutató tábor 2015.11.15. GILVÁNFAGilvánfa Község

 

A letölthető dokumentumok teljes listája megtekinthető, itt:
http://gilvanfa.hu/onkormanyzat/

Januártól tilos kutyát láncon tartani (2016.01.05.)

Januártól tilos láncra verve kutyát tartani, emlékeztetett a Delmagyar.hu.

Már a 2012-es állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel is jelentősen szigorodtak a kutya- és egyéb állattartás szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát. 

A láncon tartott kutya frusztrált és rettentő ingerszegény körülmények között él, amitől agresszívvá válhat

– mondta a portálnak Keller Zoltán kutyakiképző, aki szerint két esetben szokás láncot alkalmazni: ha nincs vagy nem megfelelő a kerítés, vagy ha a gazda nem akar foglalkozni a kutyával, csak riasztóként használja. Egyik indok sem elfogadható, az állatok ugyanis szenvednek a láncon. A kutyakiképző szerint ma Magyarországon több tízezer kutya él láncon.

Ettől függetlenül Keller szerint nem fog érdemi változást hozni a szabályozás, hiszen a törvény miatt nem lesz több kerítés vidéken, de közben bűncselekményt fog elkövetni az, aki tartósan láncon tartja a kutyáját. Hogy mit jelent a tartós láncon tartás, és ezt hogyan állapítják meg, arról nem szól a kormányrendelet.

Otthonteremtési Program (2015.12. 30.)

A Magyar Közlöny 2015. december 29-én (206. szám, 27.689-27.702 oldal: www.magyarkozlony.hu) megjelentette az Otthonteremtési Program részleteit szabályozó kormányrendeletet.

Az otthonteremtési program célja, hogy a családok minél olcsóbban jussanak saját otthonhoz.
A program legfontosabb elemei:
– a lakásépítési áfa csökkentése
– vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezmény
– a három gyermeket vállalóknak szóló 10 millió forintos állami támogatású hitel

Új ingatlan építése vagy vásárlása esetén:
– a két gyermeket nevelő családok 2,6 millió forint,
a három gyermek esetén 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak az alábbiak szerint:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-kormany-otthonteremtesi-programjanak-reszletei

Részletek:
http://palyazatmenedzser.hu/2015/12/29/otthonteremtesi-program/

Új ingatlan építése vagy vásárlása esetén:
– a két gyermeket nevelő családok 2,6 millió forint,
a három gyermek esetén 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak az alábbiak szerint:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-kormany-otthonteremtesi-programjanak-reszletei

Forrás: Kormány.hu

 

Szociális tüzelőanyag-támogatás (2015. 10.19.)

Összesen 2185 önkormányzatnak ítélt meg szociális tüzelőanyag-támogatást Pintér Sándor belügyminiszter.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ötezer lakosnál kisebb települések összesen 3 milliárd forint értékben kapnak támogatást, amit helyi rendeletük alapján juttathatnak el a rászorulóknak tűzifa vagy barnakőszén formájában.
A támogatást február 15-ig mindenkinek meg kell kapnia, az önkormányzatok elszámolási határideje április 15. – ismertette az államtitkár, hozzátéve, hogy a kifizetések a napokban megkezdődnek.
A döntés értelmében 2033 önkormányzat 153 ezer 161 erdei köbméter tűzifát vásárolhat, 152 önkormányzat pedig 68 ezer 246 mázsa barnakőszenet vehet. Előbbi értéke 2 milliárd 759 millió 544 ezer forint, utóbbié 240 millió 231 ezer forint. Barnakőszénre egyébként tavaly lehetett először pályázni, idén megnőtt az érdeklődő települések száma.

videó: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára

Pogácsás Tibor jelezte, hogy a hátrányos helyzetű önkormányzatok mentesülnek az önrész megfizetése alól, mások pedig egy köbméter tüzelőre 15 ezer forintot kapnak, amihez ezer forint önrészt kell állniuk. Célként fogalmazta meg, hogy lehetőleg állami erdőgazdaságokból vásároljanak tűzifát a települések.
Az államtitkár sikeresnek ítélte a rászorulók tüzelő-anyag beszerzésére indított programot és felidézte, hogy azt 2011-ben indította a kormány 900 millió forintos kerettel, 2012-ben egymilliárd, 2013-ban 2 milliárd, tavaly és idén pedig már 3 milliárd forint volt a támogatások összege.
(MTI)

 

 

Gilvánfa Község Önkormányzata: rendeletek és képviselő-testületi döntések (2015. III. negyedév)

Gilvánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapján, itt a ,,Önkormányzat” menüjében – időrendben – megtalálhatóak a 2015. III. negyedévben megalkotott rendeletek és a képviselő-testület nyilvános ülésein meghozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek.

11909677_901815816567552_730361897_n
Fotó, archív: Mezpróba.
– Bogdán László polgármester az önkormányzat által vásárolt sportfelszerelést adott át a község ifjú labdarúgó-csapat tagjainak.

WP_20150708_053
Fotó, archív: Szociális bérházak átadása Gilvánfán.
- Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a vályogházak átadásakor – jobbra: Csonka László alpolgármester

 A 2015. III. negyedévben megalkotott önkormányzati rendeletek listája:
– Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
– GILVÁNFA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015. (VI.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról
GILVÁNFA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2015. (VI.22.) rendelete a helyi iparűzési adó módosításáról

A 2015. III. negyedévben megtartott nyilvános képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek listája:
2015. szeptember 18-i jegyzőkönyv
2015. szeptember 8-i jegyzőkönyv
2015. augusztus 26-i jegyzőkönyv
2015. augusztus 3-i jegyzőkönyv
2015. június 19-i jegyzőkönyv

A letölthető dokumentumok teljes listája megtekinthető, itt:
Olvassa tovább