Út a diplomához – felhívás (2015.06.24.)

PÁLYÁZAT
- Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A kiírás két komponense pályázható:
 „A” komponens:
Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik
 B” komponens:
Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltségtámogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja

A pályázatok beadása 2015. augusztus 1-jétől folyamatos.
Az első beadási határidő, 2015. augusztus 31. a végső beadási határidő: 2015. október 31., 23:59:00 óra.
Olvassa tovább

A köcsögmentesítő polgármester a jövő embere – portré (2015.06.23.)

Köcsögmentesítés, piros Zsiga akció, Önöknek termeltük, nem Önöktől loptuk – pár szlogen, amivel Bogdán László, a Baranya megyei Cserdi község polgármestere híres, mások szerint hírhedt lett. Elmentünk megnézni, miféle csoda folyik Cserdiben. Bogdán Lászlót hat méter mélyen, egy kútban találtuk. Interjú.
20150616bogdan-laszlo-cserdi-polgarmestere-20155

  • A cigánykérdés szerinte nem probléma, hanem feladat.
  • Fóliaházakat építene a cigánytelepeken.
  • Lasipe-Jóság néven roma termékcsalád kerülhet a boltokba.
  • Az Amnesty International szerint buta, homofób és rasszista.
  • Az indiai nagykövet a jövő emberének tartja.

Olvassa tovább

Megkezdődött a gyermekek ingyenes nyári étkeztetése (2015.06.18.)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatására sikeresen pályázott Gilvánfa Község Önkormányzata.
Így, a nyári szünetben legalább 43, de legfeljebb 53 napon keresztül kell az önkormányzatnak biztosítania a rászoruló gyermekeknek napi egyszeri meleg ebédet.
WP_20150618_051WP_20150618_062
Ez Gilvánfán 145 tanulót jelent, a rendelkezésre bocsájtott keret 3.381.400,- forint.
Csonka László alpolgámester elmondta; az ebédet Magyarmecskén készítik és az önkormányzati kisbusz szállítja a közösségi házhoz, ahol délben tartják a névre szóló edények szétosztást.
KÉPGALÉRIA:
http://gilvanfa.hu/galeria/kepgaleria/nggallery/kepek/nyari-diaketkeztetes-gilvanfan-2015-06-18

Diák munkavállalás nyáron (2015.06.21.)

Ha úgy döntöttetek, hogy a szünetben dolgozni fogtok, akkor érdemes elolvasnotok e rövid tájékoztatót, hogy tisztában legyetek a fontos adózási kérdésekkel. Itt szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy ha valaki bármilyen munkára szerződik, a legtöbb esetben a feltételeket írásba foglalják. A szerződés alapos átolvasása nélkül azt aláírni nem szabad, hiszen a szerződés nem csak jogokat, de számos kötelezettséget is tartalmaz.

1.) Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki diákként dolgozhasson?
A munka törvénykönyve1 szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte2. Az Mt. azonban – az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait.
2.) A munkavállaláshoz kapcsolódóan van-e valami teendő a NAV-nál?
A munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben a diák még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az adókártya igényléséhez a 15T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz3. A nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) a ”Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt. Az igénylés ingyenes.
3.) Milyen módon foglalkoztathatók a diákok?
A tanuló – mindenki máshoz hasonlóan – alkalmazható:
• munkaviszonyban;
• munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel); vagy
• egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
• háztartási alkalmazottként (pl. babysitter).
Az előbbieken túl több, kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő foglalkoztatási forma is létezik: az iskolaszövetkezetben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tag munkavégzése, tanulószerződés, a hallgatói munkaszerződés és az együttműködési megállapodás alapján történő munkavégzés.
Olvassa tovább

TANÉVZÁRÓ A TANODÁBAN (2015.06.19.)

VAKÁCIÓ!
Ambrus László tanodavezető és Orsós Edit vezetésével tanévzáró ünnepséget és ajándékozást tartott péntek (2015.06.19.) délután a Kászá Dăsztyisză – Nyitott Ház Tanoda közössége.
Külön köszöntötték a végzősök diákokat: Balatoni Boglárka, Orsós Edina és Bogdán Aranka sikeres tanulmányi eredménye újabb példa a gilvánfaiak előtt is.
WP_20150619_011WP_20150619_026
Képgaléria: http://gilvanfa.hu/galeria/kepgaleria/nggallery/kepek/vakacio-tanodai-tanevzaro-2015-06-19
A gilvánfai diákokkal együtt ünnepeltek a segítőjük, a külföldi önkéntesek, így Cathrin Pape (Trier, Németország) és Elisa Pons (Perosa Argentina, Olaszország), kivéve Sarah Braun, aki már elutazott egy észtországi baráti meghívásra.
- A végzős középiskolásokkal és Ambrus László tanodavezetővel készült mini-interjút hamarosan olvashatják itt, a Gilvánfa honlapon.

,,A JÖVŐ MŰHELYE” – műszaki fölújítások: a II. szakasz (2015.06.18.)

Befejeződött ,,A JÖVŐ MŰHELYE” Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán című pályázat (kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061) műszaki felújítási munkálatainak (I. szakasz: március 5.) második szakasza: a Csillag – Cserhaj (Segítőház) kialakítása, a Polgármesteri Hivatal épületegyüttesének korszerűsítése, valamint a sportpálya megújítása.

A beruházásnál Gilvánfa Község Önkormányzatának műszaki ellenőre Gallyas Gábor volt, a munkálatokat Kovács Ferenc ügyvezető irányításával a pécsi CastrumBuild Beruházó és kivitelező Kft végezte el. A pályázati partnereket Dózsa Zsófia programirányító, Dr. Heindl Péter („Számá Dǎ Noj – Vigyázz Reánk” Egyesület) és Juhász Gábor (Human Exchange Alapítvány) képviselte. A helyszíni bejáráson jelen volt még: Nagy Gábor, gilvánfai önkormányzati képviselő.

WP_20150618_020WP_20150618_011
A Polgármesteri Hivatal épületegyüttesének műszaki és funkcionális megújulásával a megfogalmazott pályázati célkitűzés is teljesülhet. Információs és közösségi tér létrehozása, hatósági ügyek intézése, E-ügyintézés, közérdekű információk és internet hozzáférés biztosítása, jogsegélyszolgálat működtetése, tanácsadások (egészségügyi, gyermekvédelmi, stb.) szervezése, szociális munkások irodája, újraélesztő készülék elérése, a helyi lakosság munkába helyezését segítő munkaerő piaci menedzser és a közösségi-kulturális munkát szervező animátor beállítása, közösségi-kulturális programok helyszíne.
KÉPGALÉRIA:
http://gilvanfa.hu/galeria/kepgaleria/nggallery/kepek/palyazati-folujitasok-gilvanfan-2015-06-18-9

 

Házi segítségnyújtás (2015. 06. 17.)

Sok idős ember búcsúzhat el az ingyenes segítségtől – ezentúl fizetős lesz, ami eddig ingyen volt
A szolgáltatás most még ingyenes az időseknek, illetve az önkormányzaton múlik, hogy kér-e pénzt attól az idős embertől, akihez kijár a szociális gondozó segíteni boldogulni a mindennapokban, öltözködni, bevásárolni, gyógyszeradagolásban.azonban ha az új törvényt elfogadják, akkor ez a szolgáltatás fizetőssé válik Be akarnak vezetni egy óránkénti minimális díjat, melyet minden óra után meg kell fizetni, ennek díja 285 forint lesz óránként.
Az illetékes minisztérium álláspontja az, hogy túl sok idős ember kapja ingyen ezt a szolgáltatást minden ok nélkül.
A házi segítségnyújtás egyébként köteles feladat az önkormányzatok számára, nekik ezt biztosítani kell a rászoruló idősek számára.Az állam erre egy normatívát ad az önkormányzatnak, amit ők kipótolnak és így lehet ingyenes az idősek számára.Ezután az önkormányzaton múlik, hogy kér-e pénzt az idős embertől vagy nem.Ez most megszűnhet ha elfogadják az új törvényt
A módosítások a következők lesznek:
http://palyazatiinformaciok.blogspot.hu/2015/06/sok-idos-ember-bucsuzhat-el-az-ingyenes.html#more

Olvassa tovább

Közmunka nyugdíj előtt (2015.06.15.)

A közmunka beleszámít a nyugdíjba!
Eddig rendszeres szociális segélyt azok kaptak, akiket nem hívtak be közmunkára, illetve nem kaptak foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ami azoknak járt, akik alkalmasak voltak közmunkára, de nem tudták számukra biztosítani. Mostantól azoknak az állástalanoknak, akiknek maximum öt évük volt a nyugdíjig, s eddig segélyt kaptak, közfoglalkoztatás jut.
http://palyazatiinformaciok.blogspot.hu/2015/05/a-kozmunka-beleszamit-nyugdijba.html

Olvassa tovább