Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösdkor, húsvét után ötven nappal a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények.

A pünkösd – a húsvét és a karácsony után – a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered.

A pünkösdi események

Pünkösd napján három fontos esemény történt: “a Szentlélek eljövetele – mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője -, az egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete” – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Forrás: mult-kor.hu


A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei rögzíti. A leírás szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az egyház, amely egy, szent, katolikus – vagyis egyetemes – és apostoli – írták.

Mit mond Ferenc pápa?

Hozzátették: Ferenc pápa tanítása szerint “a Szentlélek az, aki mozgatja az egyházat, ő az, aki dolgozik az egyházban és a szívünkben. Ő az, aki minden keresztényből egy, a többiektől különböző személyt alakít ki, de akik mégis egységet alkotnak. Ő az, aki előre visz bennünket, aki kitárja az ajtókat és aki misszióba küld bennünket, hogy tegyünk tanúságot Jézusról”.

Népszokások

A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát – uralkodásának rövid idejére utal a “pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

A csíksomlyói búcsú

A csíksomlyói búcsúba tartó Boldogasszony zarándokvonat halad a Tatros völgyhídon Gyimesfelsőloknál 2016. május 13-án. MTI Fotó: Mohai Balázs


Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is.

Jelentkezz! MESZESI TÁRSADALOMISMERETI TÁBOR (2018. augusztus 21-25.)

1. MESZESI TÁRSADALOMISMERETI TÁBOR
Pécs, 2018. augusztus 21 -25.

A társadalmi problémák iránt érdeklődő 14 – 35 éves korú fiatalok részére szervez tábort a pécsi székhelyű Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis (CSZMMB)

Pécs egyik, korábban a szénbányászathoz kötődő lakóterületén, Meszesen 2018. augusztus 21 – 25. között 20 fő bevonásával megrendezendő tábor célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a városrész történetével, a korábban elvégzett szociológiai vizsgálatok tapasztalataival, a terepmunka során pedig ismereteket szerezzenek ott élők helyzetéről, mindennapjairól, életkörülményeiről. További cél, hogy a tábor segítse megalapozni, előkészíteni a 2018. szeptembertől induló Meszesi Lakóterületi Népfőiskola Társadalomismereti Műhelyének szakmai munkáját.
11014896_950311381694049_7324611658533115100_n
fotó: illusztráció
– Gilvánfa, nyár és a 4 levelű lóhere

Az előadások, megbeszélések a Fund Művészeti Iskolában (Pécs, Pákolitz I. u.33), a terepmunkával kapcsolatos tevékenységek Meszes és Szabolcs városrészekben kerülnek lebonyolításra naponta 8.30 – 20 óra között. A résztvevők napi háromszori étkezését a szervezők biztosítják.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és e-mailben történő visszaküldésével lehet, a határidő: 2018. május 30E-mail cím: pecsfund@gmail.com
jelentkezési lap
- További információ: a Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Bázis Irodájában (Pécs, Béri Balogh Á. .u. 3) Telefon: 30-3410489

Gilvánfaiakról az országos sajtóban (2018.05.14.)

A falvakban a közmunkaprogram hozott százezerszám szavazatokat a Fidesznek
MTI Fotó: Rosta Tibor

MTI Fotó: Rosta Tibor

 

Nemcsak a kistelepülések legszegényebbjei, de a falusi középosztály is hálás Orbán Viktornak a tömeges közmunkáért. A tudatos félelemgerjesztés és a választási ajándékként osztogatott Erzsébet-utalvány pedig végképp a Fidesz felé fordította a kistelepülések lakóit. Ungár Tamás riportja az ország egyik legszegényebb régiójából.

Hoffmann Antal 2013-ban megjósolta, hogy a közmunka-program a Fidesznek félmilliónál is több szavazatot hoz majd. Hoffmann a Baranya megyei Bezedek községben nőtt fel, később építésztechnikusként dolgozott, majd a rendszerváltás után sikeres vállalkozó volt Pécsen. 1998-ban, már nyugdíjasként, gyerekkori barátai kérésére elindult és nyert szülőfalujában a polgármester-választáson. Ezt követően 16 éven át fizetést nem kérve irányította, kiterjedt kapcsolatai révén látványosan szépítette a 260 lelkes Bezedeket.

Hoffmann 2013 őszén azért hívott fel, hogy elmondja: az évtizedek óta állástalan vagy csak rövid ideig foglalkoztatott bezedekiek örülnek a közmunkának. Hozzátette: egy évvel korábban a falu közfoglalkoztatottjai még háborogtak a kényszerűnek érzett és rosszul fizetett közmunka miatt, ám 10-15 hónap elteltével sokan rájöttek, hogy ez az állás – ha nem is főnyeremény – számos előnnyel jár, és kifejezetten hálásak a kormánynak.

Így lett a korábban utált közmunka általános siker a falvakban

A polgármester hívására elmentem Bezedekre és a szomszédos dél-baranyai falvakba, és több tucatnyi közmunkással beszélgettem. Szinte valamennyien Hoffmann szavait erősítették. Elmondták, hogy számtalanszor „becsapta őket az élet”. A közelben állást találni a rendszerváltáskor megszűnt üzemek és téeszek egykori betanított- és segédmunkásainak általában reménytelen volt, az átképzési tanfolyamokon tanított szakmákról pedig beigazolódott, hogy azokkal elhelyezkedni sehol sem lehet. Így azok nem nekik hoztak megélhetést, hanem a haszontalan oktatást adó vállalkozásoknak.

Visszatérő panasz volt, hogy ha egy cég mégis munkát ajánlott, akkor az egy-két év után bedőlt. Előfordult, hogy a vállalkozások csak addig alkalmazták az állástalanokat, amíg kaptak utánuk bértámogatást, ezt követően vagy leépítésre kerültek, vagy a piaci helyzetre hivatkozva csökkentették a bérüket. Esetleg nem állták már a buszbérlet árát, s így nem érte meg ingázni, hisz ezzel a minimálbérnél is kevesebb lett a tiszta jövedelmük.

Egyébként a cégek minimálbérre jelentették be őket – nemegyszer csak hatórás munkaidőre -, s ami afölött, „zsebbe” járt volna, azt gyakran nem, vagy csak részben fizették ki. Ráadásul az alkalmazók időnként nem fizették a tébét és a nyugdíjjárulékot. Sok cégnél a munkakörülmények is csapnivalók voltak, munkaruhát pedig szinte sehol se adtak.

A kudarcok miatt a kevés iskolával rendelkező falusi állástalanok már nem is igen kerestek maguknak munkát, inkább napszámot vállaltak.

Aztán jött a teljes foglalkoztatást ígérő közmunkaprogram, aminek eleinte kevesen örültek, hisz a napi nyolc óráért fizetett 49 ezer forint roppant kicsi pénznek számított. Ám a közmunkában nem kellett megszakadni (a napszámban néha igen), s a fizetés mindig pontosan megérkezett a számlájukra.

Ennyi pénzt addig 15-18 napi alkalmi munkával kerestek meg, az egész évet tekintve azonban többségüknek nem jött össze ennyi napszám havonta. Jól jött, hogy a közmunkások kaptak az önkormányzat általuk megművelt kertjéből krumplit, hagymát, zöldségeket, s ha több pénzt akartak, akkor a hétvégeken még vállaltak 4-8 nap alkalmi munkát, amiből összejött 15-30 ezer forint, így a korábbi napszámoskereset másfél-kétszeresét összehozták.

Mindannyian azt ismételgették, hogy lehetne több a bérük, ám stabilabb lett családjuk pénzügyi helyzete, mint korábban, amikor csak 2-3 hónapig volt közmunka, s az év nagyobb felében segélyre szorultak. Ezért egyre inkább szimpatizálni kezdtek az Orbán-kormánnyal.

A fentiek okán vélte úgy a bezedeki polgármester, hogy

a 250-300 ezer közmunkás és az ő felnőtt családtagjaik többsége a következő választáson a Fideszre szavaz. De nemcsak ők, mondta Hoffmann, hanem azok is, akik lenézték az állástalanokat, s akiket bosszantott, hogy a munkanélküliek 5-10 vagy akár 15-20 éve főként szociális segélyből élnek.

A több évtizedes munkaviszonnyal nyugdíjazott idősek és a faluból városba ingázó, szintén nem túl jól fizetett munkavállalók a közfoglalkoztatást úgy fogták fel, hogy Orbán végre dologra fogta az állástalanokat, s ez valamiféle elégtételt jelentett számukra.

A 2014-es és a 2018-as parlamenti választás egyértelműen azt bizonyította, hogy Hoffmann Antal prognózisa maradéktalanul bejött. A közmunkára utalt falvakban a helybéliek döntő, néhol túlnyomó többsége a Fidesz-KDNP pártszövetségre voksolt.

Zsarolás sem volt

Az ellenzéki politikusok és újságok sűrűn hangoztatták, hogy a közmunkások meg vannak félemlítve, azért szavaznak a Fideszre. Ez azonban a jelek szerint nem igaz. Az elmúlt napokban megkerestem több olyan falut, ahol létkérdés a közmunka. Az érintettekkel beszélgetve elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak és családtagjaik nem azért támogatták a Fideszt, mert a párt emberei megzsarolták őket, hanem azért, mert attól féltek, hogy ha nem a Fidesz nyer, akkor – akárcsak 2010 előtt – újra kevesebben jutnak közmunkához.

„Örülünk, hogy van közmunka, ezért itt sokan szavaztak a Fideszre” – mondta a 900 lelkes Királyegyházán a 49 esztendős Kovács Jánosné. A szabadban végzett munkáktól erősen lepirult asszony elmondta, hogy egykor az Elcoteq-ben dolgozott, ám 2011-ben a finn tulajdonban lévő elektronikai cég pécsi üzemét bezárták. Utána hiába keresett munkát. Ha mégis talált, akkor nem volt olyan busz, amivel elfogadható idő alatt eljutott volna a munkába, s onnan haza. (A 6-7 ezer embert foglalkoztató Elcoteq bérelt buszokat küldött a dolgozóiért a baranyai falvakba.)

Kovácsné nem vállalja, hogy havi 100 ezer forintért naponta 12-13 órát távol legyen, inkább kiegyezik a közmunka biztosította 60 ezer forintos keresettel. Férje kamionos, s a házaspár négy gyermeke már felnőtt, így az asszony azért is vállalta a közmunkát, mert nem akart tétlenkedni. És mert ez az alkalmazás biztosítja az egészségügyi ellátást, és közelebb viszi őt a nyugdíjhoz.

A szomszédos falvakban, Gyöngyfán, Magyarmecskén, Magyartelken a közmunkásokat faggatva hasonló válaszokat kaptam.

Találkoztam több olyan közmunkással, aki 40-50 évesen belenyugodott, hogy ő ebből a státuszból megy majd nyugdíjba.

Sőt, olyannal is, aki úgy gondolta, az iskolát hamarosan befejező gyermeke számára egyfajta perspektíva a közmunka, legalább is addig, amíg a Fidesz van kormányon, mert a többi párt aligha fordítana ennyi pénzt a közfoglalkoztatásra.

Amíg nem volt közmunka, néha lopni kellett

A csak romák lakta, 400 lelkes Gilvánfán is hálásak a közmunkások a kormánynak. Ám ha valamelyikük állást kap, akkor ez a hála gyorsan olvadni kezd.

Az 55 esztendős Orsós Sándor is évekig közmunkás volt, ám két hónapja állása van egy pécsi karbantartó cégnél, s ott, ha vállal némi túlórát, akár 170-180 ezer forintot is megkeres. Orsósék öt gyereket neveltek fel, a párnak tizenkét unokája van, így a nagyapának lesz kire költeni hirtelen megugrott jövedelmét. Főleg, hogy a férfi gyermekei is közmunkára szorulnak.

„Nagyon haragszom a politikusokra! – fakad ki a férfi. – Hogy gondolják, hogy családos ember meg tud élni 60 ezer forintból?! Az semmi! Nem közmunka kellene, hanem olyan állások, amiből jut mindenre.”

Egy perccel később viszont elismeri, hogy amikor ő volt közmunkás, örült annak is: „Hogyne örültem volna?! Hét éve nem volt elég közmunka, ezért csak a húszezer forintos segélyem volt. Mit tehettem, lopnom kellett, hogy együnk. Becsuktak 13 hónapra. De ha az ember gyereke éhezik, akkor igenis lopni kell. A börtön után közmunkás lettem, és többé nem loptam. Az már óriási különbség volt, hogy húszezer helyett ötvenet kaptam.”

Hogy beszélgetünk, egyre népesebb társaság vesz minket körbe, s ők igazat adnak Orsós Sándornak abban, hogy a közmunka csekélyke fizetése már elég ahhoz, hogy az ember ne kényszerüljön a lopásra.

Bűnszövetkezet?

A gyöngyfai Németh István tajtékzik, amikor szóba hozom neki a közmunka-program szavazást befolyásoló hatását. A 67 esztendős férfi nyugdíjas, de tart nyolc tehenet, s a jószágok tejéből készített negyvenféle sajttal piacozik. Némethet 2014 októberében megválasztották faluja polgármesterévé, ám ő három hónappal később lemondott.

Az volt a terve, hogy néhány falubelijét elindítja a mezőgazdasági kistermelő pályán. Mindehhez megtalálta a forrást is, ám két hónap után azzal szembesült, hogy a kiszemelt gyöngyfaiak egyike se akarja feladni a biztos közmunkát a bizonytalan termelői jövőért.

Emellett azt látta, hogy a 140 lelkes község negyven közmunkása alig dolgozik. Lemondása előzményeit ekképp idézi fel:

„Sose találtam őket a munkahelyükön, s amikor kiszámoltuk, hogy egy ember mennyi árkot tisztít meg naponta, akkor kijött hét centi. Azt mondtam erre, hogy nem írom alá a jelenléti ívüket meg a teljesítményigazolásukat, mert ha megteszem, akkor okiratot hamisítok, és hűtlen módon bánok az állami forrásokkal. Ezért inkább lemondtam a polgármesterségről.”

A lépés nagy visszhangot váltott ki, ám egy polgármester sem követte Némethet. Pedig a faluvezetők is tudták, hogy a közmunka értéket nem hoz létre. Mikor megkérdeztem őket erről, elmondták többen, hogy

egy önkormányzati kertészet eladott terményekből származó bevétele a ráfordításnak alig 5-10 százaléka, s egy profi parkgondozó cég 4-5 emberrel megcsinálja azt, amit 40-50, a köztereket gondozó közmunkás.

„Azt, hogy a közmunkának nincs értéke, a közmunkások is tudják, és Orbán Viktor is tudja – állítja Németh István. – Nem igaz, hogy a közmunkások azért szavaznak Orbánra, mert hálásak a miniszterelnöknek, azért szavaznak rá, mert mindannyian tagjai egy bűnszövetkezetnek, s abból nem lehet kibeszélni. Azt játsszák, hogy munka folyik, holott nincs értékelhető munka, megszavazzák Orbánt, ő meg a saját érdekében tovább finanszírozza a semmittevést.”

Németh szélsőségesnek tűnő megközelítésében talán annak is szerepe van, hogy a férfi kisgazda színekben – a nincstelen, de elszánt falusiaknak kistermelői jövőt ígérve – elindult az idei parlamenti választáson a szigetvári körzetben, ám be kellett érje a voksok 0,18 százalékával. Saját falujában is csak három szavazatot kapott, míg a Fidesz-KDNP jelöltjét a helyiek 78 százaléka ikszelte be.

A migráns-propaganda és a nyugdíjkiegészítés tette fel a pontot az i-re

Noha a közmunka sokat hozott a Fidesznek a kistelepüléseken, az általam kérdezett falusi választók azt is bevallották, hogy rájuk sokkal erősebben hatott a migránsok iránt táplált félelem. A közszolgálati tévéből és rádióból tájékozódó emberek kétely nélkül elhitték, hogy az országot elárasztják a máskultúrájú menekültek, ha nem marad a Fidesz hatalmon.

Ugyancsak erősen hatott a megszólalók szerint a választásra időzített, 10 ezer forintos nyugdíjpótlék és a 12 ezer forintos fűtési hozzájárulás.

Egy idős férfi Királyegyházán azt ismételgette, hogy Gyurcsány elvette a 13. havi nyugdíjat, bezzeg Orbán adott tízezret. Mikor megkérdeztem, hogy ha a gazdaság teljesítménye annyira jó, mint ahogy Orbán Viktor állítja, akkor a kormány miért nem adta vissza a 13. havit? „Mert a Gyurcsány elvette” – felelte az idős ember.

Dél-Baranyában vannak olyan falvak, ahol hosszú ideje működnek kormányfüggetlen, konzervatív és liberális eszmei alapon álló civil szervezetek, amelyek sikeres jogsegélyszolgálatot és tanodát tartanak fenn. Utóbbiból halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jutnak el a szakmatanulásig, az érettségiig és a diplomáig.

Bár e szervezetek direkten nem politizálnak, a faluban mindenki tudja róluk, hogy merőben másképp vélekednek a világról, mint amit a kormánypropaganda harsog. Néhol már húsz éve jelen vannak ezek a szervezetek, s a helybéliek nagy tisztelettel övezik segítőiket. Ennek ellenére, ezek a civil körök nemigen módosították a falusi emberek választói magatartását, hisz ahol ezek az egyesületek ott vannak, ott is 70 százalék feletti eredményt ért el a Fidesz április 8-án.

Ungár Tamás (Pécs)
- forrás:
https://atlatszo.hu/2018/05/14/a-falvakban-a-kozmunkaprogram-hozott-szazezerszam-szavazatokat-a-fidesznek/

Jön a könyvtárbusz: május 13. vasárnap, 09:00-10:30

Gilvánfán a település könyvtárbusz-megállójában várja a falu lakosait – több mint 4000 dokumentummal (könyv, folyóirat, audiovizuális dokumentum) – és 2 széles sávú, műholdas kapcsolattal rendelkező felhasználói számítógéppel.

A településen élők kéthetente 1,5 órát vehetik igénybe a gépjármű korszerű könyvtári szolgáltatását.
A mozgó könyvtár adatbázisok, könyvtári katalógusok sokasága mellett, e-ügyintézést és közvetetten a Tudásközpont több mint egymillió dokumentumát is elérhetővé teszi az itt élő emberek számára.

A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz soron következő gilvánfai szolgáltatási időpontja:
május 13. vasárnap, 09:00-10:30

Infó és fotó, archív:
– Csorba Győző Könyvtár (Pécs)

A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) könyvtárbusz menetrendje:
http://www.csgyk.hu/konyvtarbusz-1/

AJÁNLÓ
Várnai Ferenc: A négy kicsi cica és a mamájuk

item-thumbnail

Ez a verses, zenés és képes mese Csorba Győző születésének 100 éves évfordulójára emlékezve azoknak a gyerekeknek készült, akik szeretik a kiscicákat. Csorba Győző, Kossuth-díjas pécsi költő, műfordító verses meséjét Harry Whittier Frees kedves, mókás, emberi ruhába öltöztetett állatokról készült fotói ihlették. Az óvodásnak és 1-2. osztályosoknak előadható kis zongoradarabokat a zeneiskolai zongorista növendékek számára írta Várnai Ferenc. A zongoradarabok a versekkel és a CD-n található képekkel együtt kiválóan alkalmasak egy vetítéssel és felolvasással közös zenei bemutatóra. Az előadás során fontos, hogy a felolvasás tempója ne legyen túl gyors és a vetítő a felolvasóra figyelve a javasolt helyeken mutassa meg a képeket.

Pécs, Gandhi Gimnázium: VII. Romológus konferencia (2018.05.12.)

Balog Zoltán a pécsi Gandhi Gimnáziumban rendezett VII. Romológus konferencián mondott köszöntőjében méltatta a kormány romaintegrációban elért – a közoktatást, a foglalkoztatást, a kultúrát és a tudományos életet is kedvezően befolyásoló – eredményeit.

Emlékeztetett arra, hogy – Európában egyedülálló módon – Magyarországon hároméves kortól minden kisgyermeknek joga és lehetősége óvodába járni, ahol 85 százalékuk számára naponta háromszor ingyenes étkezést biztosít az állam. Az általános iskolások mintegy 65 százaléka részesül ingyenes étkezésben és kedvezményekben – tette hozzá a tárcavezető, kiemelve: az első kilenc évfolyam minden diákja számára díjmentesen biztosítják a tankönyveket.

Az iskolai szegregáció felszámolásához, amit Balog Zoltán nyitott, megoldandó kérdésként határozott meg, „központi akarat és irányítás szükséges” – utalt a Klebelsberg Központ létrehozására, valamint annak átgondolására, hogy miként lehet összhangba hozni a szegregáció ellen küzdelmet a szülők szabad iskolaválasztásával.
A politikus hangsúlyozta a Biztos Kezdet Gyerekházak és a tanodák szerepét is a romaintegrációban.

DKOS20180411002-900x600

A foglalkoztatásra térve azt hangoztatta: „Magyarországon ma olyan gazdasági növekedés van, amely szívja magához a munkaerőt”. Óriási lehetőségnek nevezte, hogy nagyon sok közfoglalkoztatott került át a munkaerőpiacra.

A Nő az esély elnevezésű program keretében eddig kétezer roma nőt iskoláztak be különféle szakképzésekre, amelyek elvégzése után a résztvevők 75 százaléka sikerrel állja meg a helyét a munkaerőpiacon. A romák lakhatási körülményeinek javítását célzó úgynevezett telepprogramra az elmúlt három évben 45 milliárd forint állt rendelkezésre és „a polgármesterek versenyeznek a forrásokért” – közölte.
„Szerettük volna a kultúrán keresztül felmutatni, hogy a magyarországi cigányság olyan értékekkel rendelkezik, amelyek a magyar kultúra és történelem részei, egyúttal Európát is gazdagítják”, s amelyekre a cigányság is büszke lehet – mondta.

A világhírű roma zongoraművészről, Cziffra Györgyről elnevezett, a főváros VIII. kerületében jövő tavasszal megnyíló roma oktatási és kulturális központról szólva kijelentette: az intézményre büszkék lehetnek majd a magyarországi cigányok.

A pécsi konferencia résztvevőihez szólva Balog Zoltán úttörőnek nevezte Magyarország szerepét a romológia tudományában, egyúttal elismerését fejezte ki a diszciplína kutatói számára. Ismertetése szerint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) bölcsészkarán működő romológia tanszékéről immár 225 diplomás került ki, romák és nem roma magyarok egyaránt.

Beszédében Balog Zoltán az integráció és az asszimiláció fogalmait különválasztva kifejtette: „azt szeretném, ha a magyar állam (…) olyan lehetőségeket adna a roma fiataloknak, hogy ha akarnak integrálódnak, a többségi társadalom részévé válnak, ha pedig külön szeretnék ápolni kultúrájukat és identitásukat, akkor erre is legyen meg a lehetőség”.

A konfrontáció helyett az együttműködésben érdekelt új roma középosztály, elit és értelmiség létrejötte a többségi társadalom létérdeke is – fogalmazott.

Balog Zoltán – konkrétumok említése nélkül – bejelentette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a tárcavezetői székben őt követő Kásler Miklós támogatásával továbbra is részt vesz a romák felzárkózását célzó szakpolitika irányításában.

A PTE MTI-hez eljuttatott tájékoztatója szerint a romológus konferencia jubileumi esemény a részt vevő szervezetek életében, ugyanis a 2017/2018-as tanévben ünnepelik, hogy húsz éve indult el a pécsi egyetemen romológus képzés és tizenöt esztendeje alakult meg a Wlislocki Henrik Szakkollégium.

A szombat délutánig tartó pécsi tanácskozáson 62 tudományos előadást tartanak.
MTI
– forrás:
https://www.bama.hu/kozelet/kivaloak-a-romak-integraciojanak-a-feltetelei-balog-zoltan-szerint-1335471/

Sajtószemle: Tanodák Éjszakája – május 11. péntek

Idén negyedszer rendezik meg a Tanodák Éjszakját május 11-én.
Az ötlet Gyurka Zsolttól, az alsószentmártoni tanoda vezetőjétől származik, akit a Múzeumok Éjszakája rendezvény ihlettet meg.
 shutterstock503202805-900x600

Célja, hogy az intézményekben tanuló diákok műsorai révén az itt élők, érdeklődők betekintést nyerhessenek a tanodák életébe.
Magyarországon jelenleg több mint kétszáznyolcvan tanoda működik. Elkészült egy törvénytervezet, ami szerint normatív támogatásban részesülhetnének, ami kiszámíthatóbbá tenné működésüket. Jelenleg pályázati pénzből tartják fenn magukat, ami csak egy kis időre, egy-két évre biztosítja a pénzt a működéshez. Ha a tervezetet elfogadják, kiszámíthatóbb lesz a finanszírozás, úgy tudjuk a tanodákba beiratkozott gyermeklétszám alapján kapnának pénzt.

A 420 lakosú, többszörösen hátrányos helyzetű Gilvánfán 2008 óta működik a Kászá dăsztyisză Tanoda, amit 30 gyerek látogat rendszeresen. A céljuk, hogy közösségi teret nyissanak a gyerekeknek, megakadályozzák az iskolai lemorzsolódásukat, ápolják a tehetségüket.

Gilvánfa szerves része lett a helyi életnek a tanoda – mondta Ambrus László, az intézmény munkatársa. – A farsang, gyermeknap, karácsony már el sem képzelhető a tanodai diákok programjai nélkül. Az idei Tanodák Éjszakáján mini focibajnoksággal, kézműves-foglalkozással, játékok készítésével és kipróbálásával készülünk, és fellép Horváth Zoltán, a Kanizsa Csillagai együttes vezetője a gilvánfai fiúkkal.
- forrás:
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/tanodaba-varjak-az-erdeklodoket-1333887/

JÖN! a Tanodák Éjszakája (2018.05.11. péntek)

Kapu a világ felé – Éjszakáznak a tanodák
Népszava|2018. máj 3.

Május 11-én, pénteken negyedik alkalommal rendezik meg a Tanodák Éjszakája elnevezésű országos figyelemfelkeltő akciót. A szervezők célja, hogy bárki megismerhesse a magyarországi tanodák munkáját, foglalkozásokat vezető önkénteseket és fejlesztő pedagógusokat, és legfőképp a gyerekeket, akik számára ezek a helyek kaput nyitnak a világ felé.
WP_20150530_059

Az eseményt 2014-ben rendezték meg először azzal a céllal, hogy megismertessék a társadalommal az intézményrendszer fogalmát és annak tevékenységét. A szervezők a bárki számára nyitott programokkal szeretnék felhívni a figyelmet a hátrányos helyzetű gyermekekre, akiknek a tanodák a helyi adottságokhoz rugalmasan alkalmazkodó szakmai segítséget jelenthetnek, valamint arra, hogy milyen értékek lakoznak bennük, amelyet a velük foglalkozók nap mint nap tapasztalnak.

A rendezvény főszervezői az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat tagszervezetei, valamint az Alsószentmártoni és a Gilvánfai Tanoda munkatársai.
Ez utóbbiba látogatók többek között betekintést nyerhetnek az E-tanoda program működésébe.
A Telenor Magyarország és a 21. századi Pedagógiáért Alapítvány projektje, amelynek partnere a Microsoft Magyarország, a kortárs mentorálásra épül. Lényege, hogy budapesti gimnazisták segítenek a tanulni vágyó, hátrányos helyzetű társaiknak, akiknek heti rendszerességel online tanórákat tartanak iskolai tantárgyakból.
A 2017-ben egy pilot keretében indult program hamarosan a harmadik félévét zárja, és mentoráltjai jelenleg Gilvánfán, Magyarmecskén és Alsószentmártonban vesznek részt a programban.

Infó:
A Tanodák Éjszakájának helyszíneiről és a május 11-én délutántól az éjszakába nyúló programokról részletek az esemény Facebook-oldalán találhatók.

 

Gilvánfa Község Önkormányzata: képviselő-testületi döntések (2018. I. negyedév)

- A település idei, éves költségvetése
– A polgármester éves szabadságolási rendje
– A településen lakók szociális ellátásáról szóló szabályozás

Gilvánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapján, itt a ,,Önkormányzat” menüjében – időrendben – megtalálhatóak a 2018. I. negyedévi, nyilvános képviselő-testület ülésein meghozott döntésekről szóló jegyzőkönyvek.

2018. I. negyedévi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei:
2018. február 23-i jegyzőkönyv
2018. január 31-i jegyzőkönyv

2018. I. negyedévi képviselő-testületi ülések rendeletei:
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22018. IV.26. sz. rendelete a TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12018. II.26. rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 32018. IV.26. önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 42015.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A letölthető dokumentumok teljes listája ITT tekinthető meg:
http://gilvanfa.hu/onkormanyzat/

Május első vasárnapja: Anyák Napja

Az anyák megünneplésének első írásos emlékei ókori Görögországból maradtak fenn, de eredete a tavaszi termékenységi rítusokra vezethető vissza.

Anyák napját ma Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük, hagyományát a világ számos szokása formálta mai alakjára, de ez nem változtat a lényegen: Hálát adni édesanyáknak azért hogy létezünk, megszülethettünk és megszülettek gyermekeink is!

Elsőként Angliában az 1600-as években kapott az ünnep erősen keresztény vallási színezetet az anyák megünneplésének hagyománya . A kor emberei a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.
A magyar paraszti kultúrkör is ünnepelte az édessanyákat, mégpedig március 20. utáni első vasárnap: Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Ez amolyan anyák napja, nőnap és „Valentin-nap” is volt a magyar hagyományban. A leányok virágot ajándékoztak kedvesüknek, a gyermekek pedig verssel vagy dallal köszöntötték fel édesanyjukat és nagyanyáikat

Ajándékok Anyák napján

Tökéltes Anyák napi ajándék lehet egy női táska, amiről mindennap eszébejut az ajándékozóA legkissebbek rajzzal és verssel, a nagyobbak virággal és Óvodai vagy iskolai Anyák napi műsorral köszöntik hazánkban az Édesanyákat, nagymamákat, de felnőtt férfiak is megemlékeznek erről a napról.
A virágárusok ünnepének is csúfolhatnánk ezt a szép napot, hiszen ez a divat Amerikából érkezett európába.  Megalkotója vés legfőbb szószólója Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás irányába.

Milyen ajándékot adjunk anyának?

Kedves szavak, tavaszi virágok, tavasz ragyogó színei és formái. Ez így nem túl konkrét? Anyák napi verset mond ovis és iskolás de meglett férfi is magához karolja, meglátogatja e napon édesanyját ÁGH ISTVÁN költőnk így fejezi ezt ki Virágosat álmodtam

című versében:

Anyák napi ajándék lehet egy puha meleg tavaszi kötött vállkendő

“Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.”

Ragyogó dolog ez az érzés hiszen ez a legerősebb szeretet és kapocs két ember között! Egy édesanya sosem szűnik meg szeretni gyermekét, és egy gyermek sosem szűnik meg szeretni édesanyját! Ragyogó színű virágai vannak a tavasznak, Donászy Magda szinte az összeset felsorolja mit adhatunk Anyák napján című versében:

“Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.”

Ez a szeretet akkor is ott van ha a ez a kapcsolat megromlik, meginog. Erről ír Ingrid Sjöstrand Svéd költőnő is “Anyuban azt nem bírom” kezdetű gyermekversében. Mert az anyák napja egy megfelelő alkalom tisztázni az érzéseket és ismét rátalálni egymásra!

“Anyuban azt nem bírom,
hogy mindenre tud mondani
valami okosat.

Ha azt mondom,
hogy minden olyan unalmas,
hogy semmi kedvem suliba menni,
hogy utálom Kerstint,
hogy szorít a trikóm,
Ő már mondja is,
hogy majd megjön a kedvem,
hogy tegnap még szerettem Kerstint,
és hogy vegyél fel másik trikót!

Az ember még csak nem is unatkozhat
nyugodtan.”

Vicces anyáknapi ajándék a bontott csirke zacskó adagoló

Tisztázzuk érzéseinket tegyük félre ellentéteinket, Azokat a gátakat amelyek távolivá vagy elérhetetlenné tesznek egymástól minket szeretteinktől. Nem szégyen felnőtt fejjel sem ezt a szeretet kifejezni szavakkal, találkozással és virággal, míg él édesanyánk addig halmozzuk el ajándékkal. mert ha már nincs aki átkarol, az lesz a gyermekkor igazi vége… Emlékezzünk meg a nagymamákról és aki olyan szerencsés, hogy még élnek, akkor a dédszülőkről is, addig amíg lehet!

Végezetül álljon itt Weöres Sándor verse példaként, hogy éli meg az anyával való kapcsolatát egy felnőtt férfi:

Anyámnak:

Termő ékes ág, te
jó anya,
életemnek első
asszonya,
Nagy meleg virág-ágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,
benned kaptam első
fészkemet,
szívem a szíveddel
lüktetett.
én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.

Álmom öbleidbe újra
visszatér –
álmom öbleidbe újra
visszatér!

Alabástrom bálvány,
jó anya,
életem hatalmas,
asszonya,
szemed Isis smaragd-dísze,
tiszta, szép,
hajnal Pallas bronz-sisakja,
színe ép,
csak arcodon lett keményebb
minden árny,
mint a délutáni égen
vércse-szárny.

Első szép játékom,
jó anya,
gyermekségem gazdag
asszonya.
A kamaszkor tőled
elkuszált,
szemem a szemedbe
nem talált.

Így tűnődtem: “mért szült,
mért szeret,
ha örökre élni
nem lehet?
Énmiattam annyi mindent
öl, temet!
Mért nem tett a hóba inkább
engemet!”

A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád talált,
férfi-szívem a szívedre
rátalált,
megköszön most percet, évet
és halált.

Álmom karjaidba
visszatér,
álmom karjaidba
visszatér.

Erős ház, szép zászló,
jó anya,
sorsomnak nyugalmas
asszonya.
Majd ha cseppig átfolyt rajtam
mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe,
mint beléd.

Lássuk: mi az a 3 dolog amit hiba lenne elfelejteni anyák napján?

– Találkozz személyesen édesanyáddal a nagyival és a dédivel, ha még teheted, mert ez a kapcsolat a legőszintébb szeretet és így kifejezni a legközvetlenebb!

– Köszöntsd fel verssel! Anyanyelven ékes szavakkal kifejezve mindazt a tiszteletet amit csak érzel a legfelemelőbb érzés, annak is aki mondja és annak is aki cask ott van és hallja! A költők szebben fejezik ki érzéseinket, használjuk hát azt ami lehet, akkor is ha nem vagy a szavak embere, ez egy kis segítség, aminek óriási ereje van!

– Ajándékozz üde színeket! Virágot vagy bármi tavaszi ajándékot adsz az megerősíti kapcsolatodat! Ajándékozz amíg lehet, kert adni jó, főleg annak akit szeretsz!