Gilvánfa is nyert a nyári szociális étkeztetési pályázaton (2015.06.10.)

Eredményt hirdetett az Emberi Erőforrás Minisztériuma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatására benyújtott pályázatokról.

IMG_3224IMG_3225

Fotó, illusztráció: gilvánfai közösségi kertészet

Baranyában a települések több, mint felében élnek olyan családok, ahol gondot jelent a családoknál a szünidőben a gyermekek meleg étellel ellátása. Figyelemre méltó – adja hírül a Bama.hu -, hogy a négy nagy városon (Pécs, Szigetvár, Komló és Mohács) kívül Alsószentmárton és GILVÁNFA kapta a legnagyobb támogatást.
A nyári szünetben Gilvánfán legalább 43, de legfeljebb 53 napon keresztül kell az önkormányzatnak biztosítania a rászoruló gyermekeknek napi egyszeri meleg ebédet. Ez Gilvánfán 145 tanulót jelent, a rendelkezésre bocsájtott keret 3.381.400,- forint lesz.

Pogányi Park: gilvánfai lakosoknak is ad munkát (2015.06.09.)

(2. rész)
,,A JÖVŐ MŰHELYE” Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán című pályázat (kódszám: TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061) keretén belül márciustól nyolc helyi lakos, korábbi munkanélküli kapott állást Pogányban. A munkakörülményeik bemutatása után ezúttal az ottani beruházás céljairól is adott összefoglalót a kivitelező képviselője.

WP_20150520_036WP_20150520_022

A helyi önkormányzattal karöltve a beruházó – a már-már költői elnevezésű Felsősoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület – festői környezetű völgyre lelt a Pécs – Budapest autópálya (ideiglenes) vége és a pogányi repülőtér által határolt területen.
Az Európai Uniós támogatottságú beruházás első szakaszának értéke eléri a 270 millió forintot, itt a kivitelezésre a befejezési határidő november vége. A nyitányt jelenti az I. osztályú, teljes körűen akadálymentes panzió 8 szobával, 24 férőhellyel és egy konferenciateremmel.
A kivitelezés során mindenben a legmagasabb színvonalra törekszenek, így a környezetbarát és innovatív technológiák (napkollektor, napelem, földszonda, áramtermelés, esővíz hasznosítás stb.) révén a fenntartás biztosított.
Erről Kránicz Ákos projektvezető kérlelhetetlen optimizmussal és elszántsággal nyilatkozott, hiszen pogányi lakosként szinte nem is tehet mást, mert a majdani átadás után akár naponta kell szembesülnie a látvánnyal.

Összefoglaló néven egyelőre csak attrakciós parkként emlegetik a pogányi beruházást.
A cél egyértelmű! A közvetlen környezettől kezdve, a régión át, egészen az országhatárokon túlról várják mindazokat, akiknek nem megmondani szeretnék, hogy mit csináljanak, hanem az igényeikhez igazítják és akár menetközben változtathatják is a szolgáltatási lehetőségeket. A panzióban azért lesz konferenciaterem, hogy bármilyen érdeklődésű közösség – a város zajától elvonultan, de nem remete módjára – tréningeket vagy szakmai összejöveteleket tarthasson. Szeretnék Pogányt bekapcsolni a zarándokút hálózatba, ezáltal részesei lehetnek a vallási turizmusnak. A helyi közösségépítésre is gondoltak; a környéken megtermelt gyümölcsök, zöldségek, vajak, lekvárok, savanyúságok, mézek vagy éppen gyógynövények termesztését, feldolgozását és értékesítését a diákoknak és vállalkozó kedvű családokban a bevonásával a gyakorlatban mutatják be és működtetnék, referenciahelyként.

A huszonkettő hektáros terület mintegy 50 méteres szintkülönbségű, ez kínálja akár az extrémsportolásra is a lehetőséget. A völgyben kisebb tó van, ami önmagában vonzza a természetkedvelőket. A majdani üzemeltetők a lehető legszélesebb érdeklődési körnek igyekeznek kikapcsolódási és sportolási feltételeket biztosítani. Legyenek azok horgászok, vadászok, lovasok, méhészek, kutyázók, csónakázók, terepmotorosok és kerékpárosok, sütők, főzők, piknikezők, futók, szaunázni vágyók vagy éppen télen síelők és szánkózók. A fizikai megközelítés is fontos szempont, ezért a következő hónapokban 1,5 km utat építenek, de a parkon belül is mindenütt akadálymentes módon lehet majd közlekedni és a park területén teljes internetes lefedettségre törekszenek.
A pogányi reptér fejlesztése önmagában generálja a nagyobb forgalmú turizmust. A charter és menetrendszerinti légi közlekedés nyertese elsősorban a Pécs – Villány – Harkány – Siklós térség lesz, ahová így Pogány is megkerülhetetlen turisztikai célállomásként kapcsolódhat be – zárta a tájékoztatót Kránicz Ákos, a kivitelezés projektvezetője.

Pécsi Országos Színházi Találkozó – gilvánfai táncosokkal (2015.06.08.)

Színes kavalkád 2015 – Gusztăc! Kóstoljatok!

2015. június 10. szerda
WP_20150508_050WP_20150508_037WP_20150508_049

Fotó, illusztráció, archív: táncpróba a gilvánfai Tanodában – Nagy Tibor és Orsós Edit irányításával

14.00 Játszóházak, kreatív és kézműves foglalkozások,
gyermekprogramok – pécsi civil szervezetek közreműködésével

14.00 A Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évzáró koncertje

16.30 Gandhi Gimnázium Hagyományőrző Csoport (Pécs)

17.00 Nyitott Ház Tanoda Hagyományőrző Csoport (Gilvánfa)

17.30 Roma Csillagok Cigány Hagyományőrző Tánccsoport
zene: Limba Nostru

18.00 Cigány ételek kóstolója

19.00 Dromara Acoustic Live
A dromara jelentése: vándorok. A zenekar leginkább roma folklórt játszik, de szívesen kalandoznak más irányokba is, és előszeretettel játszanak magyar népzenét és világzenei feldolgozásokat.

20.00 Romengo Együttes (Budapest)
A Romengo magyarországi oláh-cigány zenét játszik. A tagok többségének anyanyelve ez a muzsika: hagyományos alapokon, a cigány népdalok mellett saját számokkal és hangzásvilággal érkeznek.

- A Színes Gyöngyök Egyesület programja – esőhelyszín: Civil Közösségek Háza
Olvassa tovább

Gyesről visszatérők járulékkedvezménye, szabadság kiadása (2015.06.08.)

Sokakat érintő kérdés, hogy miként is történik a gyesről visszatérők járulékkedvezménye, szabadság kiadása 2015 – 2016 évben. Elsősorban azt kell tudnunk, hogy a kedvezményt nem a munkavállaló kapja, hanem a munkaadó. A kormány célja ezzel az, hogy biztosítsa a gyesről visszajövő szülő munkahelyét, úgy, hogy érdekelté teszi abban a munkáltatót is, az igénybe vehető kedvezmények által. Ahhoz, hogy a gyesről visszatérő dolgozó igénybe vehesse a munkáltató a kedvezményeket, a dolgozónak kérnie kell a részére az ellátást folyósító államkincstártól egy igazolást. Az igazolás alapján válik a munkáltató a kedvezmények igénybevételére.

PTE FEEK hallgatók önkéntesként Gilvánfán 6 (2015.04.07.)

(fotó, illusztráció – Játszóház a gilvánfai Tanodában)
A munkáltatónak az eső két évben nem kell megfizetnie a 27 %-os szociális hozzájárulási adót, maximum 100.000 Ft jövedelem határig. Amennyiben a dolgozó bruttó jövedelme 100.000 Ft-nál magasabb, akkor a fölötti rész után semmilyen kedvezményt nem vehet igénybe a munkáltató.
A harmadik évbe is igénybe vehet még kedvezményt a munkáltató a gyesről visszatérő dolgozó jövedelme után, de már csak 14,5 %-ot. Arra vigyázni kell, hogy a kedvezményeket, csak a dolgozó gyesről való visszatérésétől számított 45 hónapig lehet igénybe venni.

Olvassa tovább

Nagyszülőnek is járhat gyermek-gondozási segély (GYES) (2015.06.08.)

Gyermekgondozási segély jogosult a szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a gyermek gyámjával nem él közös háztartásban, és a szülői ház elhagyását a gyámhivatal engedélyezte), a gyermek 3. életévének betöltéséig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerek esetén 10 éves koráig.
Ikergyermekek esetén a gyermekek tankötelessé válása évének végéig.

Nagyszülő is jogosult lehet a GYES-re, ha a gyermek
– első életévét betöltötte, továbbá
– gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
– szülei a GYES-ről lemondanak és
– egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe.

A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő – a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével -, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a harmadik életévét már betöltötte, ikergyermek esetén már tankötelessé vált, azonban a 10. életévét még nem töltötte be. A gyermekgondozási segélyben részesülő örökbefogadó szülő ebben az esetben kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.
Olvassa tovább

Szociális szolgáltatások időseknek (2015.06.05.)

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.

Szociális alapszolgáltatások
– falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– közösségi ellátások
– támogató szolgáltatás
– nappali ellátás.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Részletek, itt:
Olvassa tovább

,,A cigányoknak is jobb lett az elmúlt öt évben” (2015. 06. 04.)

Csökkent a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők aránya az elmúlt években, körülbelül 450 ezer ember a nagyon jól célzott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően kikerült ebből a körből, mondta Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára.

A helyettes államtitkár a Kézikönyv a helyi roma közösségek életkörülményeinek javítása helyi szinten című kiadvány bemutatóján úgy fogalmazott: “nem vidámak” a magyarországi szegénységgel kapcsolatos adatok, de vannak eredmények, amelyekről beszélni kell.
A szegények aránya a teljes lakosság körében 41,7 százalékról 34,7 százalékra csökkent 2009-ről 2014-re, ugyanez az arány a romák körében 92 százalékról 89 százalékra mérséklődött- ismertette. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány honlapján elérhető az új, 2017-ig szóló intézkedési terv, amelyből kiemelte a többi között az oktatással, a deszegregációval és a pedagógusok gyakorlatorientált képzésével kapcsolatos pontokat.
A kézikönyvről Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője elmondta: a helyi önkormányzatoknak, helyi civil szervezeteknek nyújt segítséget, és a lakhatási problémákkal foglalkozik.
Olvassa tovább

Védőnői szolgálat Gilvánfán (2015. 06. 02.)

Magyarmecske Község Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0038 azonosító számú pályázaton 37,4 millió Ft forráshoz jutott, melyet a térség egészségügyi alapellátásának fejlesztésére fordított.

WP_20141003_114

(Fotó, illusztráció, archív – gilvánfai utcakép)

A projekt eredményeképpen egy felújított háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat jött létre. Az orvos és a védőnő is 4 települést lát el: Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa, Gilvánfa, amelyek mind hátrányos helyzetűek. A széleskörű eszközbeszerzés révén pedig a tárgyi feltételek korszerűsítése valósult meg, amely a gyorsabb és hatékonyabb orvosi ellátást szolgálják, ezáltal csökkenhet a várakozási idő.
Olvassa tovább