Elkészült a Csillag Szolgáltatópont Gilvánfán

Sajtóközlemény

Befejeződött a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal – EFOP-2.4.1-16-2017-00052 számú projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 193 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Amint azt Bogdán László polgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Gilvánfa Község Önkormányzata, a Számá dá Noj – Vigyázz Ránk Egyesület és a Human Exchange Alapítvány voltak.

2020. október közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Varga-telepközépső, beépítetlen részén.

A szolgáltatópont egy 4 egységből álló, teljesen berendezett közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a szegregátumban, illetve a telep lakóingatlanaiból hiányzó szolgáltatások pótlása.

Ez alapján a közösségi épületben helyet kaptak női, férfi és akadálymentes vizesblokkok, egy háztartási helyiség mosógépekkel, valamint egy bútorozott, számítógépekkel felszerelt tájékoztató helyiség, amely képzésekre, oktatásokra, ismeretterjesztő programokra és rendezvényekre alkalmas közösségi helyiség. Kialakításra került egy kis tárgyaló helyiség, ahol a Családsegítő Szolgált munkatársa vagy az Önkormányzat ügyintézői fogadó órát tartanak, ezzel helybe hozva a szolgáltatást a lakosság számára.

A Szolgáltató Pont teljesen akadálymentesített, akadálymentes parkolóval és 2 normál szabványos kialakítású parkolóval van ellátva. Rendezett udvar került kialakításra, ahol kisebb kültéri programok, események megvalósítására is lehetőség van.  A közösségi épületet minden, a Varga telepi szegregátumban élő hátrányos helyzetű állampolgár, illetve a településen élő összes állampolgár díjtalanul használhatja.

A program a projektidőszakra vonatkozó indikátorának célértékét sikeresen elérte, és sikeresen kompenzálja az alapvető humán, háztartási és higiéniai szolgáltatások hiányát a szegregátumban, és a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentésével hozzájárult a szegregáció és a településen belüli különbségek enyhítéséhez.

Az építési projekt másik fontos része, a lakhatási körülmények javítását célzó program is befejezéséhez közeledik. Elkészült az öt új lakóház a Fő utca 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon, valamint a Varga telepi 2 vályogház bővítése és energetikai korszerűsítése is megvalósult.

Az épületek használatbavételi hatósági bizonyítvány iránti kérelme folyamatban van, a hatósági bizonyítvány a Csillag Szolgáltató Pont és a felújított/bővített épületek esetében megérkeztek, az öt új ház esetében a helyszíni szemle 2020. november 4-én lesz. A hatósági bizonyítványok kiadását követően 2020. november 26-án kerül sor a hivatalos átadó ünnepségre, ahol a bérleti jogért sikeresen pályázó 5 család ünnepélyes keretek között veheti át a ház kulcsait.

A projekt humán kapacitás fejlesztésére, képzési és családgondozási feladatokat megvalósító része 2021. július 31. napjáig meghosszabbításra került. Ez a program az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozásával valósul meg, fontos képzéseket, programokat juttat el a bevontakhoz.

 

Bogdán László polgármester                                    Békési Andrea projekt menedzser

Comments are closed