Gilvánfa: 5 szociális bérház épül (2020. augusztus)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gilvánfa Község Önkormányzata
7954 Gilvánfa, Fő utca 4.  73/340-151
Postacím: Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége
7954 Magyarmecske, Petőfi Sándor utca 91.

Az EFOP-2.4.1-16 kódszámú, “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázaton elnyert támogatás felhasználásához Gilvánfa Község Önkormányzata 2019. év decemberében sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le az építési munkák kivitelezésére. A három részre bontott beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban 5 vállalkozót hívott fel az önkormányzat ajánlattételre.
Az eljárásban mindhárom részre ugyanaz a kivitelező, Kéri Árpád építési vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, így a vállalkozási szerződéseket 2019. december 23-án vele kötötte meg az Önkormányzat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából származó támogatásból a Fő utca 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon 5 új szociális bérház kerül felépítésre, a Varga-telep 026-os helyrajzi számú ingatlanon kerül felépítésre egy Csillag szolgáltató pont, valamint ugyanezen az ingatlanon energetikai korszerűsítésre kerül 2 db már meglévő önkormányzati tulajdonú bérház.

Az építési munkálatok előkészítését az érintett területeken a kivitelező a tereprendezési munkálatokkal megkezdte.

Az építkezések befejezésének várható időpontja 2020. augusztus.

Gilvánfa, 2020. január 13.

           Bogdán László polgármester

Comments are closed