200 millió forintot nyert Gilvánfa Község Önkormányzata – sikertörténet!

Alapadatok
Pályázó neve: GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Következő lépés – Szegregált élethelyzetek felszámolása Gilvánfán
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.6.2-16 – Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Gilvánfa
Megítélt összeg: 200 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.02.07
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999998 – ESZA
Projekt összköltség: 200 000 000 .- HUF

WP_20150804_002
A 36 hónap alatt 200.000.000 Ft költségvetéssel megvalósuló projekt az alábbi részcélok megvalósítását vállalja:

• a társadalmi mobilitás elősegítése az egyéni fejlesztési tervekben (EFT) megfogalmazott célok és feladatok teljesítésével; (az EFT nem csak a projekt időszakra fogalmaz meg célokat és feladatokat, hanem hosszabb távra tervez, biztosítva ezzel a fokozatosságot és a megalapozottságot);
• a társadalmi integráció szempontjából alapvetően fontos, de a településen támogatás hiányában hiányzó munkaerő-piaci, közösségi, kulturális és hatósági szolgáltatások és programok kialakítása és működtetése;
• az integrációt segítő, a helyi szükségletekre épülő szociális, oktatási, kulturális, közösségi és munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egy struktúrában („settlement”) történő működtetése, ezáltal a szolgáltatásokhoz való koncentrált hozzáférés további biztosítása és javítása;
• a településen elérhető óvodai, iskolai, tanodai, családsegítői, gyermekjóléti, egészségügyi és önkormányzati szolgáltatások kibővítése új, folyamatosan változó igényekhez történő alakítása hatékonyságukat növelő elemekkel;
• a kisgyermekkori és az általános iskolai hátrányok mérséklése a projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és programokkal. Iskolai tanulási teljesítmény növelése, tanulástámogatás, tehetséggondozás, indirekt tanulási formák működtetése, fejlesztő szabadidős programok pl. színház látogatás, előadások, sport, stb.;
• szülők felkészítése a segítő- támogató-fejlesztő szülői szerepre;
• munkaképes korú gilvánfai lakosok számára munkahely keresés, munkába állás elősegítése;
• a településen élők lakás- és életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésüket, munkaerő-piaci pozícióikat növelő képzések kezdeményezése, lebonyolítása;
• a helyi gazdaság továbbfejlesztése a szociális (szolidáris) gazdaság feltételrendszerének kialakításával, ennek keretében a kertészeti tevékenység további bővítésével, piaci értékesítés feltételeinek kialakításával, amelyhez a projekt keretei között munkavállalási tanácsadó áll rendelkezésre;
• a helyi közösség szervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása (információs és közösségi tér, sportpálya, tanulótér);
• a szolgáltatások igénybe vevőinek bevonása az igények megfogalmazásába, szolgáltatások alakításába, megvalósításába, szervezésébe és működtetésébe;
• identitás erősítése, közösségépítő, hagyományőrző programok generálásával;
• a munkaerő-piaci esélyek javítása a magasabb iskolai végzettség és a munkaerő-piacon konvertálható szakképzettség megszerzésével, az egyéni hatékonyságot növelő készségek és képességek fejlesztésével, az egyéni fejlesztési tervekre épülő szociális munkával; a munkaerő-piacon használható transzfer tudás és képesség megszerzése révén az elhelyezkedési esélyek növelése – ugyancsak foglalkoztatási szakértő bevonásával a szociális munkások tevékeny szerepvállalása mellett;
• a peremhelyzetű sellyei járáson belül is marginalizálódott Gilvánfa integrációjának elősegítése a járási, megyei és regionális együttműködésekbe;
• a helyi közösség érdekérvényesítő, kezdeményező és akcióképességének helyreállítása, hosszabb távon annak elérése, hogy a helyi közösség arra alkalmas és felkészített tagjai vegyék át az irányítást a kialakított cselekvési programok és szolgáltatások működtetésében, („empowerment”);
• Gilvánfa történetét, az ott élők helyzetének alakulását, a községben történt események bemutatását célzó, a korábbinál reálisabb „Gilvánfa- kép” kialakítását és külső környezettel való folyamatos kommunikációt segítő internetes WEB oldal folyamatos működtetése, a közösségi média felületek intenzív használata, folyamatos PR tevékenység, „pozitív képek” a médiában a településről.

A projekt tervezése és megvalósítása, illetve működtetése a professzionális értelemben vett pályázati projektmenedzsment alapján történik. A projekt tervezői, előkészítői, a pályázat készítői és a pályázati projekt megvalósítói, valamint működtetői jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek hazai és nemzetközi pályázati projektek menedzselése terén. A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók kiválasztásánál a szakmai kompetenciák játszották a fő szerepet. A szakmai megvalósításban résztvevő szakemberek, tanácsadók ugyancsak szakmai rátermettségük alapján kerülnek a későbbiekben kiválasztásra. A projekt tervezői, előkészítői törekedtek arra, hogy a pályázati projekt a Felhívásban közöltekhez kapcsolódóan maximálisan eleget tegyen az uniós forrásból finanszírozott projektekkel szemben támasztott hatékonyság, hatásosság és eredményesség kritériumainak.
A pályázati projekt közvetlenül táplálkozik a településen „A jövő műhelye – Settlement típusú Segítőház létrehozása és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatások fejlesztése Gilvánfán” címmel, 2014 és 2015 között megvalósított TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0061 kódjelű pályázati projekt tapasztalataiból, eredményeiből és hatásaiból.

Megvalósítás kezdete: 2018.04.03. 
Megvalósítás vége: 2021.04.02. 

– forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

Comments are closed