ELISMERÉS – a beás nyelv képzője (2018.01.08.)

Pályáját 1985-ben kezdte a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolában. 1988-tól négy éven át a szekszárdi Garay János Gimnázium tanára volt. 1997 és 2002 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Nyelvtudományi Tanszékén a Romológia specializáció vendégtanára. 1992-től 2002-ig a pécsi Gandhi Alapítványi Gimnázium iskolaalapító nyelvtanára. Emellett 1994-től négy éven keresztül a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán vendégtanárként beás nyelvet oktatott. 2008-ben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán az Interkulturális Pszichológia és Pedagógiai Központján részmunkaidős adjunktus. Közben 2002 és 2011 között a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológiai Tanszékén egyetemi adjunktus. 2008-ban doktorált. 2011 óta tanszékvezető, egyetemi docens, habilitált doktor. Jelenleg az egyetemen működő Profex Beás Nyelvvizsgahely vezetője.

Tudományos kutatási programok vezetője és résztvevője, publikációk és önálló könyvek szerzője. Kutatási területei a szociolingvisztika, a társadalmi nem és nyelvhasználat, a nyelvpolitika, a nyelvi emberi jogok, a kisebbségi nyelvoktatás, a kisebbségi nyelvhasználat. Oktatási területe a nappali, levelező és PhD romológia szakos hallgatók nyelvészeti és beás nyelvi képzése.

2003-ban Solt Ottília-díjban, 2006-ban Trefort Ágoston közoktatási díjban, 2007-ben a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat díjában, 2007-ben a Baranya Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért díjban, 2012-ben Nemzetiségekért Díjban részesült.
forrás:
https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/dr-orsos-anna-kapta-faluhelyi-ferenc-dijat-1205619/

 

Comments are closed