Nyelvvizsga: beás is lehet! (2017.11.06.)

Az állam 34 500 forintot ad a sikeres nyelvvizsgáért

Akinek lehetősége van rá, mindenképpen halassza el a következő évre a komplex típusú nyelvvizsgáját. Az állam 2018 januártól, de csakis akkortól vállalja ugyanis át a sikeresen tett vizsga díját.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

A kormánydöntésre váró határozat szerint több feltételnek kell teljesülnie a díj megtérítéséhez. A vizsgázó nem töltheti be a 35. életévét, előírt nyomtatványon kell jelentkeznie a pénzért, továbbá csak a 2017 után letett sikeres nyelvvizsga után kaphatjuk vissza pénzt.

Erről azt lehet tudni, hogy az állam legfeljebb a mindenkori minimálbér 25 százalékának megfelelő összeget téríti meg. Mivel jövőre 138 ezer forintra emelkedik a teljes munkaidőben adható legkisebb bér, a vizsgázók 34 500 forintot kaphatnak maximum vissza.

Átnézve a nyelvvizsgaközpontok díjszabását, azt látjuk, hogy ebbe az összegbe valószínűleg bele fognak férni a vizsgázók. Az aktuális díjszabásuk szerint a komplex B2-es – tehát a középfoknak megfelelő – nyelvvizsgáért 24 900 forintot kérnek el a Corvinus nyelvvizsgaközpontban, a felsőfokúnak megfelelő C1-es vizsgáért pedig 27 900 forintot. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum ugyanezen, akkreditált vizsgákért 28 ezer, illetve 31 ezer forintot kér.

Az állam nem csak az idegen nyelven szerzett sikeres vizsgát téríti meg, a kormányzati előterjesztés szerint azok a meghatározott státuszú külföldiek is jogosulttá válnak a támogatásra, akik magyar nyelvből szerzik meg a papírt.

A díj megtéríttetésére egy év áll majd rendelkezésre. Vagyis a sikeres vizsgát igazoló bizonyítvány vagy tanúsítvány kiállítását követő egy éven belül kell a kérelmet eljuttatni az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számára. A határidő jogvesztő, tehát érdemes betartani. A kérelem benyújtásához szükséges elektronikus űrlap, illetve formanyomtatvány a központ honlapján lesz majd megtalálható.

Ezeket az adatokat kell benyújtani:

  • természetes személyazonosító adatok
  • lakóhely, tartózkodási hely és elérhetőség
  • az első sikeres komplex nyelvvizsga anyakönyvi száma, az érettségi bizonyítvány sorszáma
  • pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla számlaszáma
  • amennyiben a kérelmező nevében törvényes képviselő jár el, a törvényes képviselő előbb felsorolt adatait
  • valamint csatolni kell a támogatással érintett díjak megfizetését igazoló számlák másolatát

Az eljárás ingyenes, és 15 napon belül lezárul. A központ az Oktatási Hivataltól kéri le a nyelvvizsgák anyakönyvi nyilvántartásából a vonatkozó adatokat, s ha mindent rendben talál, a központ utalja el a visszatérítést a kérelemben megjelölt számlára.

Fontos, hogy amennyiben visszavonják a nyelvvizsgát, a támogatás jogalap nélkülinek minősül és vissza kell fizetni, ha erre az ügyfelet a központ a támogatás folyósítását követő 90 napon belül írásban kötelezte. Ha kicsúsznak ebből a határidőből, akkor a támogatást attól lehet követelni, akinek “az ellátás felvétele felróható volt”. Ami vélhetően a nyelvvizsgaközpontokat jelenti.
A szükséges igazgatási és informatikai feltételek megteremtésével idén december elsejéig kell végeznie az emberi erőforrások miniszterének.

Baka F. Zoltán mfor.hu 

Comments are closed