Számá Dă Noj Egyesület: ösztöndíj pályázat gilvánfaiaknak (2017.10.10.)

 A Számá Dă Noj Egyesület Ösztöndíj pályázatokat hirdet Gilvánfán élő, középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára.
WP_20150804_025

A pályázati kiírás célja:
A középiskolába járó kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákok tanulmányainak ösztönzése, támogatása.

Pályázatot nyújthat be:
Minden 9-12 osztályban tanuló, gilvánfai lakhellyel rendelkező középiskolás, aki iskolarendszerű képzésben vesz részt és tanodai szerződéssel rendelkezik a 2017/2018-as tanévre.

A pályázaton elnyerhető tanulmányi ösztöndíj iskolai félévenként – azaz a 2017/2018-as évben 2 alkalommal, félévkor és a tanév végén

 1. kategória – Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanodás tanuló ösztöndíja
  1 fő részére egyszeri 50 000 Ft -os, tanulmányi ösztöndíj támogatás
 1. kategória – Tanulmányi eredményén a legtöbbet javított tanuló tanulmányi ösztöndíja
  2 fő részére 30.000-30.00 Ft -os tanulmányi ösztöndíj támogatás

Az I. és II. kategóriában ösztöndíj pályázatot benyújtó tanulónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • iskola rendszerű képzés keretei között középiskolai tanulmányokat folytat,
 • igazolatlan óráinak száma a tanulmányi félév során nem haladhatja meg az 5 órát,
 • a tanodai szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, s ezt a tanuló tanodai mentora igazolja, valamint javasolja őt támogatásra,
 • rendszeresen résztvevője, és önkéntes segítője a tanoda programjainak,
 • magatartása az iskolában/kollégiumban/tanodában és falujában példaként szolgál más diákok számára
 • ellene egyik intézmény sem kezdeményezett fegyelmi eljárást az érintett félév során,
 • tanulmányi eredménye az előző félévhez viszonyítva a legtöbbet, de legalább 4 tizedet javult, vagy tanulmányi eredménye eléri a 4,4-es átlagot.

A pályázat kérelem beadásához az alábbi dokumentumokat szükséges papíralapon, határidőre benyújtani:

Az iskolai félév zárást követően a tanodában dolgozó szociális munkásoknak kell nyújtania a pályázati anyagot, melynek a következőket kell tartalmaznia:

 • a 2016/20107 -es tanév évvégi bizonyítvány hiteles másolata
 • a 2107/2018 -as tanév 1. félévi bizonyítvány hiteles másolata
 • az osztályfőnök igazolása, hogy a tanulónak nincs 5–nél több igazolatlan hiányzása az adott félévben
 • tanodai mentorának ajánlása
 • a tanuló beszámolója az első féléves iskolai/ tanulmányi munkájáról

A pályázati támogatási kérelem benyújtásnak határideje: 2018. február 09. péntek 19. 00 óra

A pályázati elbírálásában részt vesz:

 • a tanodát fenntartó egyesület elnöke
 • a tanoda szakmai vezetője

A támogatás kifizetése:
A döntést követően az elnyert ösztöndíj 2018. február 28-ig kerül kifizetésre

 A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel, segítségért a szociális munkásokhoz lehet fordulni.

 

Comments are closed