A pécsi Hősök tere közössége (2016. 01. 17.)

2013 tavaszán Pécs egyik legrosszabb hírű környékén, a régen bányászok lakta Hősök terén egy kis csoport kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az ott élő cigány és nem cigány lakosságból közösséget építve, életminőségükön javítson, integrációjukat támogassa, a fiatalok oktatási rendszerből való kikopását megakadályozza.
A Hősök tere munkacsoport, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat védőszárnya alatt működik és a Védegylet Kisközösségek Átalakulásban programjának is tagja, minden várakozást felülmúlt. Miben rejlik a sikerük? Nem felülről és kívülről hoznak a helyi közösség életét érintő döntéseket, hanem velük együtt, számba véve az igényeiket és a lehetőségeket.

2015 nyarán a Civil Kollégium Alapítvány Kunbábonyi Képzési Központjában a “XII. Nyári Egyetem és KÖRFESZT a közösségi részvétel fejlesztéséért” rendezvényen ismertem meg a Hősök tere csoportot. A KÖRFESZT-re az ország különböző pontjaiból érkeztek civil szervezetek, alulról épülő közösségek, hogy megosszák jó-rossz tapasztalataikat, tanácsot kérjenek és adjanak egymásnak. A programok sokszor párhuzamosan futottak, így nehéz volt mindenhol jelen lenni, de igyekeztem a lehető legtöbb beszélgetésen részt venni. A pécsi Hősök tere munkacsoport előadására Tracey Wheatley, az Átalakuló Wekerlemozgalom egyik vezetője hívta fel a figyelmemet.
Már az szokatlan volt, hogy nem egy előadó, hanem egy egész csapat, nagyjából 7 ember képviselte őket – köztük gyerekek és idősek. Távolról nézve családnak hittem őket, aztán közelebb érve kiderült, hogy nem tévedtem. Egy család ők, még ha nem is vérrokonok.
Ők Pécs hősei.

Hősök tere munkacsoport

SZÉLMALOM HARC?
A Hősök tere a pécsi szegregátum központja, ahol a szegénység és a kilátástalanság az úr. A tér a város szélén, a Komlói út végén van, az innen nyíló utcák a régi Szabolcs-telep, ami György-teleppel együtt összesen 13 utcát tesz ki.
A területen élők integrációjának érdekében 2012 decemberében egymással párhuzamosan 2 program indult el: az egyik a “Benned a Létra” TÁMOP program (György-telep fókusszal), a másik az ENSZ Nemzetközi Fejlesztési Programja (UNDP) a Hősök tere utcáiban (György-telep kivételével).
Az úgynevezett területi alapú fejlesztési folyamat coaching szakemberekkel és helyiek bevonásával vette kezdetét azzal a céllal, hogy az itt élők életkörülményeit jobbá tegyék.
A külső segítség gyújtószikraként működött és olyan dolgok valósultak meg, amelyekre nem is számítottunk” – mondja Világos Linda coach, a Hősök tere munkacsoport jelenlegi segítője.
“A coach tevékenységet a területen Romsits Anita és Csonkáné Utasi Katalin, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZE) dolgozói kezdték, én csak később csatlakoztam a programhoz. A helyiek számára nagyon fontos az ő személyük, érzékenységük –  nekem is ők a mentoraim” – avat be a részletekbe Linda.
“Csonkáné Utasi Katalin, az MMSZE Csilla Gondviselés Háza és a pécsi Jelenlét Program szakmai vezetője beleszeretett a módszerbe, aminek lényege, leegyszerűsítve, hogy ne kész programmal menj az emberek közé, hanem kérdezz és légy nyitott, segíts nekik megoldást keresni a problémáikra és adj tudást, erőt, lehetőséget a munkához, értsd meg a helyet és az ott élőket, dolgozzatok együtt.”
Persze, a kezdet nem volt egyszerű, hiszen a régi bányásztelep mélyszegénységben élő lakossága alacsony iskolázottságú, sokan írni-olvasni sem tudnak, a munkanélküliség ennek megfelelően magas, a lakáskörülmények spártaiak. Mintha a Hősök terét, valamint az ide torkolló 13 utcát egy láthatatlan burok venné körül, ami alatt megállt az idő…
Miközben a területen nagyon sok a kisgyerek és a fiatal, akiknek az oktatással és az integrációt segítő programokkal esélyük lenne kitörni a kilátástalanság állapotából.

,,EZ A PROGRAM MÁS”
Kezdetben minden tag önkéntesen dolgozott a munkacsoportban, később a DDOP településrehibilitációs program keretén belül a csapat egyik motorja, a telepen élő Kalányos Zsolt belső mentorként csatlakozott a programhoz.
A Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) által támogatást nyert program, ami a “Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök terén” nevet viseli, 2014 augusztusában indult el. Főpályázó a Pécsi Önkormányzat volt, együttműködő az MMSZE és a Khetanipe Egyesület. Annak ellenére tette ezt, hogy a korábbi próbálkozásokból kiindulva – amikor is “külsősök” akartak változást generálni a területen – ettől a kezdeményezéstől sem várt sokat.

Kalányos Zsolt
“Vegyes érzésekkel mentem el az első lakossági fórumra 2012 végén, hiszen már előzőleg is volt néhány hasonló kezdeményezés amin részt vettem, de azok vitákkal és ígéretekkel telik voltak, “jó” alkalmak arra, hogy helyi cigányként még mélyebben érezzem magam.
Végül a kíváncsiságom gy
őzött, és mivel akkoriban munkanélküli voltam, arra gondoltam, nincs mit veszítenem. Bár a fogadtatás más volt, mint korábban, mégis ott motoszkált a fejemben, hogy vajon melyik párt vagy szervezet katonái lehetnek a szervezők.
A bemutatkozás és némi ismerkedés után vázolták, hogy egy hosszabb távú, átfogó projektet, sőt projekteket hoznának hozzánk. Furcsa érzések kavarogtak bennem: meghallgatnak, várják az ötleteinket, építő jellegű javaslataik vannak, és még újabb és rendszeres kapcsolattartásban gondolkodnak? Ez nagyon szokatlan és meglepő volt!
A fórum végén azt kérte Romsits Anita, hogy pénteken találkozzunk a téren öt órakor.
És valóban, a megbeszélt napon ott volt Anita, várt bennünket, és folytattuk a beszélgetést, együttgondolkodást.”

Az első alkalmat aztán hetente ismétlődő pénteki találkozók – munkacsoport ülések – követték 2013 áprilisától rendszeresen.
“Érdekessé váltunk a saját közösségünk számára – talán ez volt az első áttörés, hiszen korábban nem lehetett ennyi helyit egy helyen látni” – meséli Zsolt.
“Eleinte sokan voltunk, húszan, harmincan is alkalmanként, mára 7-9 főre zsugorodtunk. Ez a kis mag az első szemétszedő akciót követően (2013 májusától) 28 hónap alatt 58 akciót szervezett meg és bonyolított le” – teszi hozzá büszkén.
És hogy mi minden változott az elmúlt bő két évben a telepen?
“A projekteknek köszönhetően fejlődött a lakhatás és a közösség is. Ma már Világos Lindával működik a munkacsoportunk, együtt építjük külső és belső kapcsolatainkat. Hosszú távú terveink vannak: alapítvány, szövetkezet létrehozásában gondolkodunk, és helyi brikett készítését tervezzük. 
Habár olykor nehéz az utunk, vannak mélypontok, mégis úgy gondolom, van esély arra, hogy felzárkózzunk és lassan újra Pécshez tartozzunk.” 

A nehézségekről így mesél:
“Egy ilyen összetett és szerteágazó program telítve van emberi érzésékkel, amelyek nem mindig hagyják az utunkat zökkenőmentesen járni.
A munkacsoport – és személy szerint számomra is – a nagy DDOP projekt és a pénz megérkezése hatalmas lelki és morális változást eredményezett. Elragadta tőlünk Anitát, aki addig irányítója, segítője volt a csoportnak (más pozícióba került – a szerk.).
Aztán jött Linda, akinek mi is újak voltunk és aki nekünk is új volt, miközben tovább kellett mennünk a régi, megkezdett utunkon. Habár az út végállomása Pécs, de úgy gondolom, hogy még sem a közösség, sem a munkacsoport nincs eléggé felkészülve arra, hogy elinduljon a város irányába.”

FENT ÉS LENT
A kunbábonyi előadáshoz elkészítették saját, fotókkal illusztrált történetüket, jelölve egy időskálán az általuk szervezett programokat, illetve a munkacsoport eddigi “pályafutásának” csúcs- és mélypontjait.
Hősök tere munkacsoport
A Hősök tere munkacsoport Kunbábonyban

Az eredményeik lenyűgözőek és komoly aktivitásról árulkodnak: többek között elindították a fiatalok bevonását célzó fociedzéseket, időkapszulát ástak el március 15-én, kiállítást szerveztek, gyereknapot tartottak, futóversenyt hirdettek, melyen 150 fő(!) vett részt és több szemétszedésre is sor került már.
Egy újabb operatív program (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Porgram – TIOP) támogatásának köszönhetően elkezdődött György-telep lakásainak és a Hősök terének a felújítása. A közösségi tervezés során a helyiek többek között játszótér, kosárpálya, sakkasztal kialakítását kérték.
A Hősök tere munkacsoport sikerei ellenére nem dőlhet hátra, az előttük álló út még hosszú és rögös, de az elért eredmények, tagjaik lelkesedése hajtja őket tovább. A területen lakók életminőségének javítása a pécsi önkormányzatnak is célja, ezért több területen már most is együttműködnek a helyi hősökkel.
Akiket megismerve hiszem, hogy van kiút a kilátástalanságból.
Ráadásul ez az út nemcsak ki, hanem felfele is vezethet!
Forrás:
http://recity.hu/fokusz/353-melybol-a-magasba-a-pecsi-hosok-tere-csoport

Comments are closed